fbpx

Gweithredu yn yr hinsawdd ar draws cymru diweddariadau misol tachwedd 2023

22 Tachwedd, 2023
Gan David Kilner

Diweddariadau misol – Dachwedd – Rhagfyr 2023

Digwyddiadau

Mae llawer o ddigwyddiadau gwych yn cael eu cynnal gan ein partneriaid ledled Cymru. Tynnwch allan eich calendr a dechrau cynllunio fel nad ydych yn colli allan.

Digwyddiad: Caffi Hinsawdd

Ynglŷn â: Caffi Hinsawdd gyntaf Casnewydd

Dyddiad a Lleoliad: 29ain o Dachwedd 4 – 6yh, Y Cab, 22 Heol Cambrian, Casnewydd

 

Digwyddiad: Cynhesu – Ynni i Bawb

Ynglŷn â: Mae gan bawb hawl i’r ynni sydd ei angen ar gyfer gwresogi, coginio a golau. Bydd cefnogwyr Gweithredu Tlodi Tanwydd ac #Ynni i Bawb yn cymryd sedd mewn lleoliadau ar draws y DU.

Dyddiad a Lleoliad: 1af & 2il Rhagfyr – Dewch o hyd i wybodaeth a chamau gweithredu yma.

Mwy o wybodaeth: https://www.fuelpovertyaction.org.uk/event/round-up-of-warmups/

 

Digwyddiad: Nawr rydym yn Codi COP Diwrnod Gweithredu Byd-eang dros Gyfiawnder Hinsawdd

Ynglŷn â: 9 Rhagfyr Diwrnod Gweithredu – Rydym yn codi. Dros Gyfiawnder Hinsawdd ym mhobman. Rydym yn sefyll gyda’r rhai sy’n gwarchod y tir, dŵr ac aer – Rydym yn sefyll i gynnal dyfodol, mynnu dyfodol, cymryd dyfodol sy’n deg ac yn gyfiawn. Codwn.

Dyddiad a Lleoliad: 9 Rhagfyr – Lleoliadau ar draws Cymru (Caerdydd, Abertawe, Bangor, Aberystwyth mwy i ddod)

Digwyddiad gan: Climate Cymru & Climate Coalition

Mwy o wybodaeth: O garreg eich drws, i weithgarwch a gweithredu ledled Cymru

 

Digwyddiad: Pethau Gwyllt Gweithgareddau natur dydd Sadwrn i deuluoedd

Ynglŷn â: Pethau Gwyllt / Y Gwylltion yw ein sesiwn archwilio natur fore Sadwrn i deuluoedd dan arweiniad ein gwirfoddolwyr gwych Wild Things. Mae’n rhad ac am ddim, galw heibio, ac yn cymryd lle ddwywaith y mis.

Dyddiad a Lleoliad: 10 yb – 12 yh Gerddi’r Rheilffordd, Stryd Adeline Caerdydd CF24 2DH

Digwyddiad gan: Wild Things 

Mwy o wybodaeth: https://www.eventbrite.co.uk/e/y-gwylltion-wild-things-saturday-nature-activities-for-families-tickets-709367696877

 

Digwyddiad: Benthyg (llyfrgell pethau) yn agored i’w benthyca

Ynglŷn â: Man lle gallwch chi:

Benthyg pethau sydd eu hangen arnoch ond nad ydych yn berchen arnynt

Cyfrannwch bethau rydych yn berchen arnynt ond nad oes eu hangen arnoch

Cwrdd â phobl i rannu gwybodaeth a sgiliau gyda’ch cymuned

Dyddiad a Lleoliad: Gerddi Rheilffordd, yn wythnosol, 10yb – 2yh ar ddydd Mercher, dydd Iau a dydd Sadwrn

Digwyddiad gan: https://splott.benthyg.cymru/

Mwy o wybodaeth: https://greensquirrel.co.uk/projects/railway-gardens-programme/

Cyfleoedd gwaith

Chwilio am swydd yn amgylchedd, hinsawdd neu gyfiawnder cymdeithasol yng Nghymru? Edrychwch ar y cyfleoedd ar gyfer gwaith gwerth chweil gyda sefydliadau sy’n gwneud gwahaniaeth.

 

Enw’r sefydliad: Cadwch Gymru’n Daclus

Digwyddiad/Teitl swydd: Swyddog Polisi ac Ymchwil

Dolen: https://keepwalestidy.cymru/about-us/work-with-us/community-communications-officer-copy/ 

Dyddiad, lleoliad a/neu ddyddiad cau: Yn y Cartref; Gogledd Cymru

Dyddiad cau: 27/11/23

 

Enw’r sefydliad: Cadwch Gymru’n Daclus

Digwyddiad/Teitl swydd: Swyddog Cyfathrebu Cymunedol

Dolen: https://keepwalestidy.cymru/about-us/work-with-us/community-communications-officer/

Dyddiad, lleoliad a/neu ddyddiad cau: Yn y Cartref; Gogledd Cymru

Dyddiad cau: 27/11/23

Cyflog: Yn dechrau £28,004

 

Enw’r sefydliad: Cadwch Gymru’n Daclus

Digwyddiad/Teitl swydd: Swyddog Addysg

Dolen: https://keepwalestidy.cymru/about-us/work-with-us/education-officer/

Dyddiad, lleoliad a/neu ddyddiad cau: Yn y Cartref; De-ddwyrain Cymru

Dyddiad cau: 27/11/23

Cyflog: Yn dechrau £28,004

 

Enw’r sefydliad: Marine Conservation Society

Digwyddiad/Teitl swydd: Cynorthwyydd Prosiect Hiraeth Yn Y Môr (HYYM).

Dolen: https://app.webrecruit.co/JobSeeker/Apply/cSlgpfaRJnkIqMT47sgKu1_xk59qtpDypDE9BaphtCI#

Dyddiad, lleoliad a/neu ddyddiad cau: Yn y Cartref; Mae’r rôl yn gofyn am weithredu yn Sir Ddinbych a Chonwy, Gogledd-ddwyrain Cymru

Dyddiad cau: 30/11/23

 

Rôl: Swyddog Prosiect Wilder Lugg

https://www.rwtwales.org/jobs/wilder-lugg-project-officer

Pwy: Ymddiriedolaeth Natur Sir Faesyfed

 

Enw’r sefydliad: Acorn

Digwyddiad/Teitl swydd: Trefnydd Amddiffyn yr Aelod

Dolen: https://www.acorntheunion.org.uk/cardiff_mdo

Dyddiad, lleoliad a/neu ddyddiad cau: Caerdydd

Dyddiad cau: 4 Rhagfyr 2023 am 11:59pm

Cyflog: £21,840 y flwyddyn

 

Rôl: Swyddog Cronfeydd Wrth Gefn Cynorthwyol ym Mhowys

https://www.rwtwales.org/jobs/assistant-reserves-officer-0

Pwy: Ymddiriedolaeth Natur Sir Faesyfed

Dyddiad cau: Dydd Gwener 8 Rhagfyr 2023

 

Grantiau ar gael

Mae gymaint o brosiectau anhygoel yn mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd a natur yng Nghymru. Ond gall dod o hyd i’r cyllid cywir ar gyfer eich sefydliad fod yn heriol iawn. Gobeithiwn fod y rhestr hon o gymorth.

 

Cynnes Gaeaf Yma

Lansiad ein rownd nesaf o grantiau Cynnes Gaeaf Yma (WTW) ar gyfer grwpiau llawr gwlad sy’n gweithredu ar yr argyfwng ynni.

cymorth 1-1 rheolaidd wedi’i deilwra

Mae cyflwyniadau cais ar agor tan 17:00, dydd Llun y 27ain o Dachwedd 2023.

 

Ymddiriedolaeth Gymunedol Cod Post

Dyfarnu arian diolch i chwaraewyr loteri cod post pobl

https://www.postcodecommunitytrust.org.uk/

Bydd y meini prawf ariannu a dyddiadau ymgeisio ar gyfer 2024 ar gael ar ein gwefan yn gynnar yn 2024.

Cymerwch ran

Chwilio am ffyrdd ysbrydoledig o amddiffyn byd natur, cyfiawnder hinsawdd a hawliau dynol? Mae gennym ni’r rhestr rydych chi wedi bod yn chwilio amdani!

 

Ynni i Bawb

Mae gan bawb hawl i’r ynni sydd ei angen ar gyfer gwresogi, coginio a golau

darganfyddwch fwy yma > Gweithredu ar Dlodi Tanwydd 

https://www.fuelpovertyaction.org.uk/campaigns/energyforall-petition-everyone-has-a-right-to-the-energy-needed-for-heating-cooking-and-light/

Llofnodwch y ddeiseb yma >

https://www.change.org/p/energyforall-everyone-has-a-right-to-the-energy-needed-for-heating-cooking-and-light

 

Tariff Argyfwng Ynni Nawr

darganfyddwch fwy yma > Clymblaid Dileu Tlodi Tanwydd 

https://www.endfuelpoverty.org.uk/call-for-emergency-energy-tariff-as-vulnerable-households-fear-the-winter/

Arwyddwch y ddeiseb yma > 

https://www.warmthiswinter.org.uk/get-involved/emergency-energy-tariff-petition

 

Gwneud i Lygrwyr Dalu

Gwnewch iddo gyfrif gadewch i ni gyrraedd 40,000 o lofnodwyr y Prif Weinidog.

https://act.globaljustice.org.uk/make-polluters-pay-their-climate-damage-0

 

Cefnogi’r cynllun ymadael byd-eang o danwydd ffosil:

Mae’r byd ar y trywydd iawn ar gyfer 3c – Mae’n amlwg bod angen cynllun byd-eang, cytundeb sy’n rhwymo’n gyfreithiol, i atal y cynnydd mewn olew a nwy newydd.

Dilynwch y wyddoniaeth – rhowch bwysau ar y gwleidyddion.

https://act.globaljustice.org.uk/uk-leaders-support-global-exit-plan-fossil-fuels

 

Galw ar lywodraeth y DU Gadael y Cytundeb Siarter Ynni – Mae ffyliaid ffosil yn dal gweithredu hinsawdd yn bridwerth.

https://act.globaljustice.org.uk/dont-let-fossil-fuel-companies-block-climate-action

 

Cyfiawnder Dyled – ei ganslo.

Ni all fod cyfiawnder hinsawdd heb ganslo dyled. Ond dim ond os bydd digon ohonom yn gweithredu  bydd hyn yn digwydd.

https://act.debtjustice.org.uk/cancel-debt-climate-justice-3

 

Achub Penrhos, Ynys Mon – Dim if’s. Dim buts.

Stori lawn yma:

https://bylines.cymru/environment/save-penrhos-nature-reserve/

https://petitions.senedd.wales/petitions/245499?fbclid=IwAR2k-90PQh8bRZzySBmpqrkV4Mf9f6lOXn46eRWTg5LOsybPvLtS3b04E60_aem_ASJyHvgfbQh3QQFK_PfKonxPF9K1l6h8n5vZVo0-A41E7dawE-zFYNC8rRUrHTSf8xc

 

Achub Derwen Darwin –

Stori lawn yma: Ffordd osgoi Amwythig – a fydd yn debygol o effeithio ar ddŵr yfed y dref, cwympo 200 o goed hynafol a llawer mwy.

https://www.bettershrewsburytransport.org/

Llofnodwch yma –

https://www.change.org/p/save-the-darwin-oak

 

Gyrfaoedd Di Ffosil Caerdydd! 

Ynglŷn â: Mae Abertawe newydd gicio ffyliaid ffosil oddi ar y campws – dewch i ni weld hyn yn digwydd yng Nghaerdydd. Rydym yn galw ar adran gyrfaoedd y brifysgol i:

  • Gwrthod pob perthynas newydd â chwmnïau olew, nwy neu fwyngloddio
  • Gwrthod adnewyddu unrhyw berthynas gyfredol â chwmnïau olew, nwy neu fwyngloddio ar ôl i’r cyfnod dan rwymedigaeth gytundebol ddod i ben
  • Mabwysiadu Polisi Gyrfaoedd Moesegol sydd ar gael yn gyhoeddus sy’n eithrio cwmnïau olew, nwy a mwyngloddio yn benodol rhag cyfleoedd recriwtio

Ymgyrch gan: Bobl a’r Blaned

Linc: https://peopleandplanet.org/petitions/fossil-free-careers/fossil-free-careers-cardiff

 

Ynglŷn â:TIR EIN DYFODOL

Sut i greu dyfodol lle mae pobl a natur yn ffynnu.

Ymgyrch gan: WWF Cymru

Cyswllt

Linc https://www.wwf.org.uk/wales/land-of-our-future

 

Ynghylch: Cefnogi Gwobrwyo Ffermwyr i Ddod

Hyrwyddwyr Natur a Hinsawdd

Ymgyrch gan RSPB Cymru

Linc – https://action.rspb.org.uk/page/131620/action/1?ea.tracking.id=rspb_cymru_facebook

 

Ynghylch: Ymunwch â Phleidlais Hinsawdd Prosiect

Gyda’n gilydd, rydyn ni’n mynd i recriwtio miliwn o bleidleiswyr hinsawdd cyn yr etholiad nesaf – ac mae gan bawb ran i’w chwarae. Cymerwch ran yma.

Ymgyrch gan Greenpeace UK

Cyswllt

https://www.greenpeace.org.uk/take-action/project-climate-vote/get-involved/?fbclid=IwAR2KbnUWlm2EeDBDW0EEm1z0FlDo1_kfFzrdscH9-lsc1Jiazx9FR4XIMT8

 

Ymgyrch gan Ymddiriedolaeth Natur Cymru

Mae tua chwe Ymddiriedolaeth Natur Cymru wedi dod at ei gilydd i fynd i’r afael â newid hinsawdd gyda chymorth pobl ifanc Cymru. Ymunwch â nhw!

Linc: https://www.wtwales.org/stand-for-nature-wales

 

Efallai hoffwch hwn hefyd

Gweld popeth

Rydyn ni’n recriwtio! Cydlynydd Gwirfoddolwyr

Cydlynydd Cymunedol BAME Climate Cymru

Gweld popeth

Diogelwch yr hyn rydych yn ei garu

Dywedwch wrth arweinwyr y byd i ddiogelu’r Cymru rydym yn ei charu rhag yr argyfyngau hinsawdd a natur. Anfonwch galon iâ enfawr i’r Senedd i ddangos iddyn nhw yn union pa mor bwysig yw hyn i chi.

Ychwanegu eich llais
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.