fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais

Croeso i gystadleuaeth Wythnos Fawr Werdd Fawr Climate Cymru!

Mae’n hawdd cymryd rhan.

Rhwng 10-18 Mehefin, lawrlwythwch ac argraffwch y ffurflen hon. Ewch ag ef i’ch digwyddiad Wythnos Fawr Werdd Fawr eich hun neu gofynnwch a allwch fynd i unrhyw un arall a phan fyddwch wedi casglu eich llofnodion, anfonwch ef at helo@climate.cymru erbyn hanner nos ar 18 Mehefin 2023.

Mae dwy wobr; Fel trefnydd, byddwch yn cael eich cynnwys yn y raffl trefnydd, a bydd y llofnodwyr y byddwch yn eu casglu yn cael eu cynnwys mewn raffl arall.

Bydd yr enillwyr yn cael eu hysbysu ar 20 Mehefin a gofynnir iddynt nodi maint eu crys-t a’r lliw sydd orau ganddynt.

Bydd yr enillwyr yn derbyn crys-t Climate Cymru, cap a rhai nwyddau Masnach Deg.

Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.