fbpx Ein targed 15247 o 10,000 Ychwanegwch eich llais

Ein Taith COP 26

Mawrth 2021.

Mae ein hymgyrch yn cael ei lansio gyda galwad am 10,000 o leisiau. Os gallwn eu cael, byddwn yn anfon cerflun iâ enfawr o galon i’r Senedd, i ddangos i’n harweinwyr yng Nghymru yn union pa mor bwysig yw hyn i ni.

Awst 2021 – Casglu stêm

Sefydlwyd y prosiect gyda dros 5,000 o bobl yn ychwanegu eu lleisiau yn ogystal â dros 200 o bartneriaid yn ymuno â Climate Cymru.

Daeth y glymblaid bwerus hon o unigolion, sefydliadau dielw a busnesau i’r gwaith gan anfon neges glir at ein harweinwyr: mae pobl Cymru eisiau gweithredu ystyrlon ar y newid yn yr hinsawdd.

Cynhaliom gyfarfodydd rheolaidd â Gweinidogion yn Llywodraeth Cymru, yn ogystal â chabinet y DU fel rhan o ymgysylltu â chymdeithas sifil ynghylch COP26.

Medi 2021 – Allan yng Nghymru

Ar ddiwedd yr haf aethon ni i’r ffordd! Yn ystod yr Wythnos Fawr Werdd O’r 18fed – 26ain Medi buom yn teithio o amgylch Cymru mewn cerbyd trydan, gan ledaenu’r neges am Climate Cymru ac arddangos peth o’r gwaith anhygoel sy’n digwydd yng Nghymru.

Hydref 2021 – I’r Senedd

Aethom â’ch lleisiau at galon Llywodraeth Cymru a’u rhoi’n uniongyrchol i aelodau’r Senedd. I godi ymwybyddiaeth o’r foment wleidyddol hon, gosodasom gerflun iâ anferth siâp calon a wnaed gan artist lleol ar risiau’r Senedd, ynghyd â negeseuon gan bobl o bob rhan o Gymru sydd wedi ymuno â’r ymgyrch.

Tachwedd 2021 – Mynd â lleisiau i Glasgow

Roedden ni reit yng nghanol uwchgynhadledd hinsawdd COP26 y Cenhedloedd Unedig yn Glasgow. Aethom â miloedd o leisiau gan bobl yng Nghymru yn mynnu gweithredu, a rhoesom eich negeseuon – gan gynnwys data gan y rhai a gofrestrodd, ffilmiau o’n taith ffordd, posteri, hunluniau a sain a anfonwyd atom ar gyfryngau cymdeithasol – o flaen arweinwyr y byd i’w gwneud. yn siŵr bod eich lleisiau wedi’u clywed.

Ar ôl COP26

Dyma lle mae’r gwaith wir yn mynd rhagddo!

Rydym yn parhau i weithio i sicrhau bod ymrwymiadau’n cael eu cynnal ac i gyflymu’r newid i Sero Net. Byddwn yn galw ar ein rhwydwaith pwerus o sefydliadau ac unigolion i’n helpu i wneud i newid ddigwydd yng Nghymru.

Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.