fbpx Ein targed 15247 o 10,000 Ychwanegwch eich llais

Cynnes Y Gaeaf Hwn

Mae yna argyfwng costau byw cynyddol, argyfwng ynni, ac argyfwng hinsawdd parhaus.
Mae'r argyfyngau hyn yn gysylltiedig. Maent yn rhannu achosion cyffredin, fel tanwyddau ffosil, sy'n eu gwneud i gyd yn waeth. Maent hefyd yn rhannu atebion a all ein helpu i ddod allan o'r llanast hwn, fel insiwleiddio cartrefi Cymru oll, a buddsoddi mewn ynni cost isel, glân, adnewyddadwy. Mae angen cymorth brys hefyd ar gyfer pobl sy'n dioddef nawr wrth i ni gynyddu datrysiadau.

Cymerwch ran ac arhoswch mewn cyswllt – mae’n rhad ac am ddim, yn hawdd ymuno â’r mudiad hwn dros newid, naill ai fel unigolyn, grŵp neu sefydliad.

COFRESTRWCH I'N E-GYLCHLYTHYR I GAEL Y WYBODAETH DDIWEDDARAF

Tybed beth allwch chi ei wneud?

  1. Cael gwybodaeth a chefnogaeth neu gymryd camau
  2. Darllenwch y briff llawn Gynnes Gaeaf Yma
  3. Cofrestrwch ar gyfer ein e-gylchlythyr i gael diweddariadau ymgyrch

Cael y newyddion diweddaraf:

Unrhyw gwestiynau?

Ebostiwch helo@climate.cymru

LLOFNODWCH Y DDEISEB

Gofynnom i’n rhwydwaith ddweud wrthym beth ddylai llywodraethau Cymru a’r DU ei wneud i fynd i’r afael â’r argyfyngau cyd-gloi hyn, a dyma eu gofynion:

  1. Cefnogaeth brys i aelwydydd bregus
  2. Rhaglen uchelgeisiol effeithlonrwydd ynni
  3. Cynnydd cyflym o ynni adnewyddadwy cost isel
  4. Rhyddhau ni rhag tanwyddau ffosil

Rydym yn alinio gyda ymgyrch y DU cyfan sydd â chefnogaeth eang gan sefydliadau gwrth-dlodi ac amgylcheddol.

Mae eich llais yn bwysig

Os nad ydych wedi eu gwneud yn barod, plîs cofrestrwch i fod yn rhan o’r rhwydwaith, naill ai fel unigolyn, grŵp, neu sefydliad, ac yn rhan o lunio dyfodol gwell i Gymru – mae am ddim ac yn hawdd i’w wneud.

YMUNO 'R SYMUDIAD
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.