fbpx

Ymunwch â’n lobi dorfol y gwanwyn hwn a rhoi pwysau ar Lywodraeth Cymru i gymryd camau brys ar yr argyfwng ynni, hinsawdd a chostau byw.

Os ydych yn MS, dysgwch sut i addo eich cefnogaeth

Sut gallwch chi gymryd rhan?

 • E-bostiwch eich Aelod o’r Senedd (AS) a gofynnwch iddynt lofnodi’r addewid. Anfonwch e-bost atom ar helo@climate.cymru a dywedwch wrthym beth yw eich cod post. Yna byddwn yn ateb gyda manylion cyswllt eich MS lleol a thempled e-bost i’w hanfon atynt, y gallwch eu personoli fel y dymunwch.
 • Trefnwch ddigwyddiad lleol a gwahoddwch eich MS i fynychu. I ddod o hyd i’w manylion cyswllt, ewch i wefan y Senedd. Or os oes angen unrhyw gefnogaeth arnoch, cysylltwch â ni: helo@climate.cymru

Diolch am weithredu

Ydych chi’n ASS sydd eisiau
i addo eich cefnogaeth?

Edrychwch ar ein pecyn addewid Cynnes Gaeaf Yma ar gyfer AS. Mae’n cynnwys:

 • Crynodeb ymgyrch ar sut i addo
 • Templedi testun cyfryngau cymdeithasol, twystrys a delweddau
 • Mae templed datganiad i’r wasg i AS ei ddefnyddio
 • Broliant fideo i AS ei recordio

Pan fyddwch chi wedi cymryd yr addewid, tagiwch @ClimateCymru a #CynnesGaeafYma ar gyfryngau cymdeithasol fel y gallwn ddathlu eich ymrwymiad i helpu i gadw pobl Cymru yn gynnes bob gaeaf.

Eisiau darganfod mwy am yr ymgyrch?

Fe’ch gwahoddir i ymuno â’n sesiwn galw heibio yn y Senedd, Ystafell Fwyta 1, ar y 6ed o Fehefin o 11:30-13:30. Noddir y digwyddiad gan Jack Sargeant AS a Climate Cymru, gyda llawer o’n partneriaid yn mynychu i drafod y materion gyda chi.

Diolch

Addewidion

AS sydd eisoes wedi addo eu cefnogaeth

 1. Hefin David – Llafur Cymru – Caerffili
 2. Jane Dodds – Democratiaid Rhyddfrydol Cymru – Canolbarth a Gorllewin Cymru
 3. Jack Sargeant – Llafur Cymru – Alun a Glannau Dyfrdwy
 4. Alun Davies – Llafur Cymru – Blaenau Gwent
 5. Carolyn Thomas – Llafur Cymru – Gogledd Cymru
 6. Delyth Jewell – Plaid Cymru – Dwyrain De Cymru
 7. Jenny Rathbone – Llafur Cymru – Canol Caerdydd
 8. John Griffiths – Llafur Cymru – Dwyrain Casnewydd
 9. Joyce Watson – Llafur Cymru- Canolbarth a Gorllewin Cymru
 10. Rhys ab Owen – Annibynnol – Canol De Cymru
 11. Sioned Williams – Plaid Cymru – Gorllewin De Cymru
 12. Heledd Fychan – Plaid Cymru – Canol De Cymru
 13. Jayne Bryant – Llafur Cymru – Gorllewin Casnewydd
 14. Huw Irranca-Davies – Llafur Cymru a chydweithredol – Ogwr
 15. Mike Hedges – Llafur Cymru a chydweithredol – Dwyrain Abertawe
 16. Rhun ap Iorwerth – Plaid Cymru – Ynys Môn
 17. Rhianon Passmore – Llafur Cymru a chydweithredol – Islwyn
 18. Vikki Howells – Llafur Cymru – Cwm Cynon
 19. Samuel Kurtz – Ceidwadwyr Cymreig – Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro
 20. Peredur Owen Griffiths – Plaid Cymru – South Wales East
 21. David Rees – Llafur Cymru – Aberafan
 22. Luke Fletcher – Plaid Cymru – Gorllewin De Cymru
 23. Cefin Campbell – Plaid Cymru – Canolbarth a Gorllewin Cymru
 24. Hannah Blythyn – Llafur Cymru – Delyn
 25. Mark Isherwood – Ceidwadwyr Cymreig – Gogledd Cymru
 26. Russell George – Ceidwadwyr Cymreig – Sir Drefaldwyn
 27. Laura Anne Jones – Ceidwadwyr Cymreig – Dwyrain De Cymru
 28. Siân Gwenllian – Plaid Cymru – Arfon
 29. Mabon ap Gwynfor – Plaid Cymru – Dwyfor Meirionnydd
 30. Janet Finch-Saunders Ceidwadwyr Cymreig – Aberconwy

A wnewch chi ymuno â nhw?…

Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.