fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais

Y Bangor #WythnosFawrWerdd 2021.

21 Medi, 2021

Yng nghoffâd Wythnos Fawr Werdd 2021, mae Cymdeithas Gogledd Cymru Affrica mewn partneriaeth â Climate Cymru, Heddlu Gogledd Cymru, Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru gyda cefnogaeth ariannol gan Y Glymblaid Hinsawdd. Mae’r digwyddiad yn un o’r 4,500 o ddigwyddiadau ledled y DU. Y themâu yw “Ewch yn wyrdd” neu “Go Green” gyda’r pwrpas o gyfleu neges cryf. Mae lansiad digwyddiadau’r wythnos yn gaddo i fod yn safle i greu momentwm ar gyfer gwleidyddion, Sefydliadau Cenedhelaethol Anllywodraethol, gweithredwyr yn ogystal â disgyblion ysgol.

Mae’r Wythnos Werdd Fawr “yn dathlu sut mae cymunedau ledled y DU yn gweithredu i fynd i’r afael â newid hinsawdd a gwarchod mannau gwyrdd. Mae’r digwyddiadau hefyd yn codi ymwybyddiaeth ac yn annog eraill i gymryd rhan.” Cymdeithas Gogledd Cymru Affrica sy’n arwain y dathliad ym Mangor gyda thri digwyddiad wedi’u lledaenu drwy gydol yr wythnos 18eg i 26ain o Fedi 2021. Bydd WWF Bangor yn lansio ar y 18eg o Fedi gyda’r siaradwr, Siân Gwenllian MS, Aelod Seneddol Etholaethol o Blaid Cymru ar gyfer Arfon. Siaradodd hi ynghlyn a rôl aelodau’r gymuned pan mae o’n dod i liniaru effaith newid hinsawdd. Cafodd y neges hyn ei rannu gan Heddlu Gogledd Cymru, Extinction Rebellion, Cymdeithas Celfyddydau Bangor, myfyrwyr Prifysgol Bangor ynghyd a’g ysgolion uwchradd a chynradd. 

Mae’r diwrnod ymwybyddiaeth hinsawdd yn syrthio ar yr 21ain o Fedi. Bu’r digwyddiadau hyn yn cael eu cynnal yng Nghanolfan Affrica a Charibî ym Mangor. Disgwyliwn i daith werdd Climate Cymru fod yn rhan o’r digwyddiad Ymwybyddiaeth o Newid Hinsawdd gyda’g un o’r uchafbwyntiau yn dro o Ganolfan Affrica a Charibî, i cloc y dre er mwyn codi ymwybyddiaeth o weithredu i atal newid hinsawdd ymhlith cymdogwyr Bangor a thu hwnt. Mae digwyddiad tacluso’r traeth wedi’i drefnu ar gyfer y 25ain o Fedi ar draeth Rhosneigr. Bydd y digwyddiad hwn yn cyd-fynd yn braf â’r Great British Beach Clean. Mae Cymdeithas Gogledd Cymru Affrica yn arddangos ymrwymiad i newid hinsawdd drwy godi ymwybyddiaeth aelodau o’r gymuned ynghlyn a’r argyfwng hinsawdd a’r angen i fod yn rhan o weithredu i atal newid hinsawdd NAWR ac am BYTH!

Yn ystod y digwyddiadau mi fyddym yn gwahodd cyfranogwyr a gwesteion i ychwanegu eu lleisiau drwy arwyddo ar-y-spot i ymgyrch Climate Cymru sydd yn anelu i godi 50,000 o leisiau cyn COP26 2021 sydd yn cael ei gynnal yn Glasgow, Yr Alban ym mis Tachwedd.

Efallai hoffwch hwn hefyd

Gweld popeth

Cydlynydd Cymunedol BAME Climate Cymru

Gweithredu yn yr hinsawdd ar draws cymru diweddariadau misol tachwedd 2023

Gweld popeth

Diogelwch yr hyn rydych yn ei garu

Dywedwch wrth arweinwyr y byd i ddiogelu’r Cymru rydym yn ei charu rhag yr argyfyngau hinsawdd a natur. Anfonwch galon iâ enfawr i’r Senedd i ddangos iddyn nhw yn union pa mor bwysig yw hyn i chi.

Ychwanegu eich llais
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.