fbpx
Gwelwch bob busnes

TrydaNi. Charge Place Wales Ltd

Rydym am weld cymdeithas yn elwa ar y defnydd eang o drafnidiaeth lân, rhad a mwy o hunanddibyniaeth yn y ffordd yr ydym yn pweru’r drafnidiaeth honno; pobl sy'n teithio mewn cerbydau fforddiadwy, dim allyriadau/carbon isel sy'n cael eu pweru gan ynni adnewyddadwy yr ydym yn ei gynhyrchu yng Nghymru; cadw mwy o’r costau a delir i ddefnyddio’r drafnidiaeth honno yn ein heconomi leol.

 

“Mae ein hinsawdd yn newid ac mae ansawdd aer gwael yn ein niweidio. Rhaid inni leihau ein hallyriadau carbon yn gyflym ac mae ein fflyd trafnidiaeth yn parhau i fod yn ffynhonnell allyriadau sylweddol – mae angen i ni symud ymlaen o’r injan hylosgi fewnol (ICE).”

Busnesau eraill

Gweld popeth

Cylchgrawn Woop Woop

Frog Bikes Manufacturing Ltd

Canolfan Gelf Canolbarth Cymru

Prifysgol Abertawe

Gweld popeth

Ychwanegu eich busnes

Dywedwch wrth ein harweinwyr sut mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar eich busnes, a pha gamau sydd eu hangen arnoch i fod yn rhan o’r ateb.

Ychwanegu eich busnes
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.