fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob busnes

The Redefined Partnership

Mae’r Redefined Partnership yn darparu ymgynghoriaeth a rhanddeiliaid, gan gynnwys Materion Cyhoeddus a Gwleidyddol.

 
Pam bod ots gennych chi am yr hinsawdd?

Mae cleientiaid yn herio’r angen i newid, ac rydyn ninnau hefyd.

Pa gamau ydych chi eisiau eu gweld gan ein harweinwyr?

Polisi i Weithredu.

Beth sy’n rhoi gobaith i chi am y dyfodol?

Cymru a’i chryfder i herio newid yn yr hinsawdd.

Busnesau eraill

Gweld popeth

Slow Food Cymru

Eryri-Bywiol

Hawliau

Preworn Ltd

Gweld popeth

Ychwanegu eich busnes

Dywedwch wrth ein harweinwyr sut mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar eich busnes, a pha gamau sydd eu hangen arnoch i fod yn rhan o’r ateb.

Ychwanegu eich busnes
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.