fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob busnes

Phil Lambert, Artist

Artist Gweledol sy'n arbenigo mewn celfyddyd sy’n gwneud defnydd o ddeunyddiau a phrosesau naturiol (pridd a siarcol).

 
PAM YDYCH CHI'N GOFAL AM Y HINSAWDD?

I raddau helaeth, mae fy niddordeb wedi ei wreiddio yn fy ymwybyddiaeth gynyddol o bryderon cynaliadwyedd pridd.

 

PA WEITHRED YDYCH AM WELD GAN EIN ARWEINWYR?

Ymagwedd ddiffuant tuag at ‘werth cymunedau’ a gwerth amgylcheddol o fewn system gyfalafol.

 

BETH SY'N RHOI GOBAITH AM Y DYFODOL?

Rydym yn dod yn fwyfwy cliriach am y problemau.

Busnesau eraill

Gweld popeth

Sero Zero Waste

ETYC

The Redefined Partnership

Canolfan Gelf Canolbarth Cymru

Gweld popeth

Ychwanegu eich busnes

Dywedwch wrth ein harweinwyr sut mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar eich busnes, a pha gamau sydd eu hangen arnoch i fod yn rhan o’r ateb.

Ychwanegu eich busnes
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.