fbpx
Gwelwch bob busnes

Pete’s Shop Limited

Mae Siop Pete yn Gymdeithas Buddiannau Cymunedol sy'n gwerthu bwyd cyflawn, offer bragu cartref, bwydydd byd-eang, bwydydd lleol, ac eitemau glanhau’r cartref di-blastig ac ecogyfeillgar

 
Pam ydych chi'n poeni am yr hinsawdd?

Oherwydd bod ein gwareiddiad yn dibynnu ar hinsawdd sefydlog, o’r cnydau rydym yn eu bwyta i’n dinasoedd arfordirol, i’r bioamrywiaeth sy’n cefnogi bywyd Dynol.

Pa gamau ydych chi am eu gweld gan ein harweinwyr?

Camau beiddgar ac uniongyrchol i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr, sydd yn cael eu hariannu gan system drethu deg, adfer bioamrywiaeth a gollwyd, a diogelu bywyd gwyllt sy’n bodoli eisoes.

Beth sy'n rhoi gobaith i chi ar gyfer y dyfodol?

Y bobl ifanc

Busnesau eraill

Gweld popeth

Climadapt

Eryri-Bywiol

Limitless Energy

Swperbox CIC

Gweld popeth

Ychwanegu eich busnes

Dywedwch wrth ein harweinwyr sut mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar eich busnes, a pha gamau sydd eu hangen arnoch i fod yn rhan o’r ateb.

Ychwanegu eich busnes
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.