fbpx
Gwelwch bob busnes

Penny Laine’s

Mae Penny Laine's yn lle addas i bobl sy’n ymwybodol o’r blaned ac sy’n gymdeithasol ymwybodol, ac sy'n gwerthfawrogi hunanofal a llesiant iddyn nhw eu hunain ac i eraill.

Drwy ddarparu casgliadau tymhorol, wedi'u curadu'n ofalus ac yn ymwybodol o nwyddau cartref, deunydd ysgrifennu a gwyriadau sgrin sy'n wirioneddol gyfeillgar i'r ddaear, maen nhw eisiau helpu pawb i fyw mewn gofod ystyriol, sy’n llawn pethau hardd sydd ddim yn effeithio ar y blaned ac sydd efallai, yn darparu rhywfaint o lesiant cymdeithasol.

Mae pob cynnyrch sydd yn cael ei stocio ganddynt yn cael ei gyrchu’n ofalus, gyda set graidd o egwyddorion amgylcheddol a chynaliadwyedd wrth wraidd popeth a wnânt. Lle bo'n bosibl, bydd gan eu casgliadau wreiddiau cadarn o ran defnyddio deunyddiau a deunyddiau wedi'u hailgylchu, y gellir eu hail-bwrpasu ar ôl gorffen gyda nhw.

Dyfodol y blaned, creu llesiant cymdeithasol, a chefnogi llesiant a gwella iechyd meddwl yw sylfeini sylfaenol popeth a wnânt, ac i gefnogi hyn, byddant yn rhoi cyfran o'n helw bob tymor i elusen sy'n cymryd camau breision yn un o'r meysydd hyn. Maen nhw’n gwybod, drwy roi'r bobl a'r blaned yn gyntaf, cyn elw, y gallwn helpu i wneud gwahaniaeth.

 
Why do you care about the climate?

Rwy’n poeni am ddyfodol fy mhlant a fy wyrion a hefyd, yn teimlo euogrwydd mawr am fod yn ddefnyddiwr diofal ar hyd fy oes.

What action do you want to see from our leaders?

Gweithredu go iawn, disymwth sy’n digwydd nawr – nawr mwy o jam yfory!

What gives you hope for the future?

Pobl fel fy merch, Poppy Stowell-Evans – gwneuthurwyr newid go iawn sydd ddim yn mynd i adael i hyn orwedd.

Busnesau eraill

Gweld popeth

Coffi Jenipher Cyf

Preworn Ltd

Megni / OpenEnergyMonitor

Cydbwyso’r Byd

Gweld popeth

Ychwanegu eich busnes

Dywedwch wrth ein harweinwyr sut mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar eich busnes, a pha gamau sydd eu hangen arnoch i fod yn rhan o’r ateb.

Ychwanegu eich busnes
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.