fbpx
Gwelwch bob busnes

Hawliau

Hyfforddiant -Hwyluso - Dadansoddi Polisi - Lles.
Hawliau yw'r gair Cymraeg am rights. Mae'r ymgynghoriaeth hon yn canolbwyntio ar ychwanegu gwerth cymdeithasol at sefydliad drwy amrywiaeth o dechnegau hwyluso. Un o feysydd allweddol eu harfer yw lles ac Ymwybyddiaeth Ofalgar.

 
Pam ydych chi'n poeni am yr hinsawdd?

Mae’n ymwneud â gwella lles unigolion a chymunedau, fel ein bod i gyd yn cynyddu ein cysylltiadau ac yn cefnogi ein gilydd yn fwy effeithiol.

Pa gamau ydych chi am eu gweld gan ein harweinwyr?

Polisïau meddylgar, sy’n parchu cyflwr argyfyngus newid yn yr hinsawdd a’r niwed i fioamrywiaeth.

Beth sy'n rhoi gobaith i chi ar gyfer y dyfodol?

Un person ar y tro yn cymryd camau bychain.

Busnesau eraill

Gweld popeth

Zoë Binning Ltd

Phil Lambert, Artist

Hoci Cymru

Bethesda Community Wholefoods CIC

Gweld popeth

Ychwanegu eich busnes

Dywedwch wrth ein harweinwyr sut mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar eich busnes, a pha gamau sydd eu hangen arnoch i fod yn rhan o’r ateb.

Ychwanegu eich busnes
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.