fbpx
Gwelwch bob busnes

Green Manatee

Mae Green Manatee yn siop ffafrau ac anrhegion priodas eco-gyfeillgar a chynaliadwy.

Maent yn ysgrifennu: “Dros y blynyddoedd, rydym wedi cael y teimlad clymog cas hwnnw yn ein stumogau bob tro y gwelwn faint o‘ tat ’tafladwy a ddygir i mewn i bob priodas a’i daflu allan ar y diwedd. Mae'r rhan fwyaf ohono o ansawdd gwael ac yn torri cyn iddo hyd yn oed ei wneud trwy'r dydd ac mae'r swm enfawr o ddisglair, plastig a gwastraff un-defnydd yn rhwystredig iawn ac wedi rhoi'r ddau ohonom mewn cwandari moesol.

O ganlyniad, rydym yn benderfynol o newid y ffordd y mae cyplau o Brydain yn meddwl am eu priodasau ac yn cynllunio ar eu cyfer! ”

 
Pam ydych chi'n poeni am yr hinsawdd?

Rydym wedi ymrwymo i newid natur wastraffus diwydiant priodas y DU, trwy ddarparu atebion siopa moesegol a chynaliadwy, yn bennaf oherwydd fod gennym blant, ac rydym am iddynt gael plant hefyd, A phlaned hardd ac iach i fyw arni, am flynyddoedd yn y dyfodol.

Pa gamau ydych chi am eu gweld gan ein harweinwyr?

Mwy o alwadau ar fusnesau mawr i leihau eu hallyriadau, eu pecynnu un-defnydd a’u ffocws ysgubol o elw o flaen y blaned a phobl.

Beth sy'n rhoi gobaith i chi ar gyfer y dyfodol?

Cynnydd yn nifer y cyplau sy’n dewis priodasau ecogyfeillgar ac yn gwneud dewisiadau mwy cynaliadwy yn eu penderfyniadau prynu priodas. Mae wir yn codi ein hysbryd ac yn ein hannog i ddal ati i symud ymlaen a gwthio ymlaen!

Busnesau eraill

Gweld popeth

Limitless Energy

Coffi Jenipher Cyf

Phil Lambert, Artist

Grŵp Cyfryngau a Digwyddiadau Orchard

Gweld popeth

Ychwanegu eich busnes

Dywedwch wrth ein harweinwyr sut mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar eich busnes, a pha gamau sydd eu hangen arnoch i fod yn rhan o’r ateb.

Ychwanegu eich busnes
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.