fbpx
Gwelwch bob busnes

Gan Jo

Dros y flynyddoedd diwethaf rydw i wedi bod yn ymdrechu’n galed iawn i fyw’n fwy cynaliadwy. Bod yn ymwybodol o'r hyn rwy'n ei fwyta, lleihau gwastraff a bod yn fwy ystyriol o'm heffaith bob dydd ar yr amgylchedd.

Felly er fy mod wrth fy modd yn creu pethau hardd gyda phapur, rydw i nawr yn benderfynol o wneud hyn heb fawr o effaith ar yr amgylchedd. Mae’n daith, dwi ymhell o fod yn berffaith ond rydw i eisiau i bob cam dwi’n ei gymryd fod i’r cyfeiriad cywir.

 

“Credaf yn gryf fod gennyf gyfrifoldeb i ofalu am ein planed hardd ar gyfer fy mhlant a chenedlaethau y tu hwnt iddynt.”

Busnesau eraill

Gweld popeth

Pete’s Shop Limited

Idiom

Canolfan Gelf Canolbarth Cymru

Phil Lambert, Artist

Gweld popeth

Ychwanegu eich busnes

Dywedwch wrth ein harweinwyr sut mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar eich busnes, a pha gamau sydd eu hangen arnoch i fod yn rhan o’r ateb.

Ychwanegu eich busnes
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.