fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob busnes

Energy Local CIC

Mae Energy Local CIC yn datblygu marchnadoedd lleol ar gyfer ynni adnewyddadwy ar raddfa fechan, er mwyn rhoi elw teg iddynt a chefnogi'r economi leol ar yr un pryd.

 
Pam bod ots gennych chi am yr hinsawdd?

Ein dyfodol ni sydd yn y fantol.

Pam bod ots gennych chi am yr hinsawdd?

Camau gweithredu llym a buddsoddi i gefnogi technolegau di-garbon a dim mwy o siarad. Cael gwared â’r holl gymorthdaliadau i danwydd ffosil.

Beth sy’n rhoi gobaith i chi am y dyfodol?

Bod pobl yn parhau i ymladd.

Busnesau eraill

Gweld popeth

Emily Ward Wedding Photography

Adlington

Hawliau

Pontydysgu

Gweld popeth

Ychwanegu eich busnes

Dywedwch wrth ein harweinwyr sut mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar eich busnes, a pha gamau sydd eu hangen arnoch i fod yn rhan o’r ateb.

Ychwanegu eich busnes
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.