fbpx
Gwelwch bob busnes

Cydbwyso’r Byd

Croeso i fyw cydbwysedd-gyfrifol; Rydym yn siop ail-lenwi ym maestrefi Sgeti, Abertawe sy'n wneud gwahaniaeth enfawr i faint o blastig a gwastraff pecynnu ym mywydau a biniau pobl.

Gobeithiwn y gall siopa ar y fantol eich ysbrydoli i wneud dewisiadau gwell am y tro a chenedlaethau lawer i ddod oherwydd nid ydym yn etifeddu’r ddaear gan ein cyndeidiau, rydym yn ei benthyca gan ein plant a’n hwyrion.

 

“Rwyf am annog trigolion Abertawe a’r cyffiniau, yn hen ac ifanc, i symud oddi wrth blastig untro ac unrhyw ddeunydd pacio diangen arall wrth siopa. Drwy gefnogi cydbwysedd rydych yn helpu i greu planed well, nid yn unig er ein lles ni ond er budd ein plant a’u rhai hwy yn ogystal â’r môr a bywyd gwyllt y mae eu cartrefi a’u cynefinoedd yr ydym yn eu dinistrio.”

Busnesau eraill

Gweld popeth

ACM Consultancy Services Ltd.

Phil Lambert, Artist

Zoë Binning Ltd

Cylchgrawn Woop Woop

Gweld popeth

Ychwanegu eich busnes

Dywedwch wrth ein harweinwyr sut mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar eich busnes, a pha gamau sydd eu hangen arnoch i fod yn rhan o’r ateb.

Ychwanegu eich busnes
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.