fbpx
Gwelwch bob busnes

Coffi Jenipher Cyf

Rydym yn prynu ac yn gwerthu coffi Arabica 100%, tarddiad sengl, wedi'i dyfu'n organig, ei brynu ar delerau Masnach Deg, wedi’i falu a ffa cyfan. Ein nod yw ehangu llais ffermwyr ar effaith newid hinsawdd a'u cefnogi i blannu 25m o goed erbyn 2025.

 
PAM YDYCH CHI'N POENI AM YR HINSAWDD?

Mae ffermwyr a gweithwyr mewn gwledydd sy’n datblygu wedi cyfrannu leiaf at newid hinsawdd, ond yn cael eu heffeithio fwyaf. Trwy gyfiawnder masnach gallwn weithio tuag at gyfiawnder hinsawdd.

PA FATH O WEITHREDU YDYCH CHI EISIAU’I WELD GAN EIN HARWEINWYR?

Ymrwymiad i net sero erbyn 2030. Sicrhau fod ffermwyr a gweithwyr wrth y bwrdd. Yn cymryd rhan. Wedi’u cynnwys. Wedi’u clywed. A sicrhau bod y gronfa hinsawdd £100bn yn cyrraedd y rhai sydd ei hangen fwyaf.

BETH SY'N RHOI GOBAITH I CHI AM Y DYFODOL?

Nawr yw’r amser, mae pobl ifanc yn cael eu clywed. Bod gennym amser i wneud hyn.

Busnesau eraill

Gweld popeth

Energy Local CIC

Slow Food Cymru

Swperbox CIC

Bethesda Community Wholefoods CIC

Gweld popeth

Ychwanegu eich busnes

Dywedwch wrth ein harweinwyr sut mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar eich busnes, a pha gamau sydd eu hangen arnoch i fod yn rhan o’r ateb.

Ychwanegu eich busnes
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.