fbpx
Gwelwch bob busnes

Capital Coated Steel Ltd

Mae Capital wedi bod yn gweithio'n ddiwyd ar ei agenda cynaliadwyedd ers blynyddoedd lawer, gan ddechrau yn ôl yn 2008 gyda chofrestriad i ISO 14001 y safon rheoli amgylcheddol; ymhell cyn iddo fod yn arferol. Rydym wedi gweithio ar draws y diwydiant ar fentrau cynaliadwyedd, gan bartneru â chwsmeriaid mawr, cydlynu gweithgareddau gyda'n cyflenwyr allweddol a siarad ar lwyfannau cyhoeddus.

 

“Sicrhau parhad busnes a lleihau neu ddileu effeithiau amgylcheddol a chymdeithasol negyddol ein gweithgareddau busnes, fel y bydd gan genedlaethau'r dyfodol adnoddau digonol i ddiwallu eu hanghenion. Mae hyn yn cynnwys gweithwyr, cwsmeriaid a'r amgylchedd bio-amrywiol ehangach.”

Busnesau eraill

Gweld popeth

Easystore Self Storage

Ben & Jerry’s

D&G Office Interiors Ltd

Authentic House

Gweld popeth

Ychwanegu eich busnes

Dywedwch wrth ein harweinwyr sut mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar eich busnes, a pha gamau sydd eu hangen arnoch i fod yn rhan o’r ateb.

Ychwanegu eich busnes
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.