fbpx
Gwelwch bob busnes

Canolfan Gelf Canolbarth Cymru

Mae Canolfan Gelf Canolbarth Cymru yn rhoi llais a lle i artistiaid arddangos, cwrdd, rhannu syniadau, datblygu eu hymarfer a'u gyrfaoedd. Mae'n rhoi lle i'r cyhoedd ymweld â'r celfyddydau a'u gwerthfawrogi, mynychu arddangosfeydd, mynychu dosbarthiadau a gweithdai a digwyddiadau rheolaidd mewn amgylchedd dyrchafol. Mae gennym lwybrau cerfluniau, caffi, llety ac rydym yn cynnig cyrsiau preswyl mewn amgylchedd gwledig hardd sy’n hawdd i’w gyrraedd ar drafnidiaeth gyhoeddus.

 
PAM YDYCH CHI'N GOFAL DROS Y HINSAWDD?

Yn gyffredinol, mae artistiaid yn sensitif i ryfeddodau natur a’r amgylchedd ac yn cael eu hysbrydoli ganddynt. Maent yn aml yn gweithio’n ymarferol gyda deunyddiau naturiol ac yn poeni bod y byd a’i adnoddau’n cael eu gwarchod ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

PA WEITHRED YDYCH EISIAU GWELD GAN EIN HARWEINWYR?

Deddfwriaeth sy’n llymach a chyflymach o gwrthod cynhyrchion ag ôl troed carbon uchel.

BETH SY'N RHOI GOBAITH I CHI AR GYFER Y DYFODOL?

Pobl ifanc.

Busnesau eraill

Gweld popeth

The Redefined Partnership

ETYC

Zoë Binning Ltd

ACM Consultancy Services Ltd.

Gweld popeth

Ychwanegu eich busnes

Dywedwch wrth ein harweinwyr sut mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar eich busnes, a pha gamau sydd eu hangen arnoch i fod yn rhan o’r ateb.

Ychwanegu eich busnes
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.