fbpx
Gwelwch bob busnes

Byjo

Rwy'n dylunio ac yn gwneud gwahoddiadau hardd, cain a deunydd ysgrifennu priodas cynaliadwy gan ddefnyddio deunyddiau ecogyfeillgar ac wedi'u hailgylchu. Rwy’n lleihau gwastraff gymaint â sy’n bosib ac rwy’n addo nad ydw i’n defnyddio papur brown a chortyn ar gyfer popeth!

 

Rwyf wrth fy modd yn gweithio gyda chyplau lleol ond gallaf ddosbarthu i unrhyw le yn y DU.

Ar ôl bod ar daith bersonol i ddod yn fwy ymwybodol o’r hinsawdd fel teulu, rydw i’n awyddus i ddod â hyn i mewn i fy musnes hefyd. Mae priodasau yn ddrwg-enwog am wastraff ac rydw i eisiau gwneud fy rhan i helpu cyplau i gael diwrnod mawr sy’n fwy caredig tuag at yr hinsawdd, heb gyfaddawdu ar steil.

Hoffwn weld cyngor ymarferol ar ba gamau y gallwn ni i gyd eu cymryd yn ein bywydau o ddydd i ddydd er mwyn lleihau ein heffaith ar y blaned. Yn ogystal â’r ddeddfwriaeth, y cyllid a’r cyfleusterau i’n galluogi a’n hannog i wneud y newidiadau hynny.

Mae gweld newidiadau bach yn dechrau digwydd, busnesau’n dod yn fwy ymwybodol a defnyddwyr yn fodlon rhoi cynnig ar gynhyrchion a gwasanaethau amgen, mwy ecogyfeillgar, yn rhoi gobaith i mi ar gyfer y dyfodol.

Busnesau eraill

Gweld popeth

Gan Jo

Always Aim High Events

Hoci Cymru

Miller Research (UK) Ltd

Gweld popeth

Ychwanegu eich busnes

Dywedwch wrth ein harweinwyr sut mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar eich busnes, a pha gamau sydd eu hangen arnoch i fod yn rhan o’r ateb.

Ychwanegu eich busnes
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.