fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob busnes

Bwyd am Byth CIC

Mae Bwyd am Byth yn fenter gymdeithasol ddielw sy'n cefnogi ysgolion lleol, cartrefi gofal a grwpiau cymunedol yng Ngogledd Cymru i ddatblygu eu lleoedd awyr agored a chreu gerddi sy’n hardd, cynhyrchiol a ​​bwytadwy. Cyflwynir hyn drwy weithgareddau sydd hefyd yn hyrwyddo addysg, iechyd a lles.

 
PAM YDYCH CHI'N GOFAL DROS Y HINSAWDD?

Rydym yn gofalu ar sawl lefel. Yn rhannol oherwydd yr anghyfiawnder ohono – bod gymaint o fodau (dynol a rhai nad ydyn nhw’n ddynol) yn dioddef neu’n cael eu dinistrio i fodloni ymrysonau y nifer bach sy’n teimlo eu bod â’r hawl i wneud hynny. Yn rhannol oherwydd ein bod yn dioddef ein hunain trwy ein cydwybyddiaeth dwfn – yr euogrwydd anymwybodol sy’n dod o fyw bywyd sydd wedi gwahanu oddi wrth natur. Ac yn rhannol trwy hunan-gadwraeth bragmatig. Yr hinsawdd a’r biosffer yw sylfaen ein bodolaeth ac rydym yn rhan annatod o natur. Os ydym yn parhau i ecsbloetio natur yna rydym hefyd yn ecsbloetio ein hunain.

PA WEITHRED YDYCH EISIAU GWELD GAN EIN HARWEINWYR?

Datgysylltu llywodraethu a’r cyfryngau o afael cymhelliant elw corfforaethol a lobïwyr â gwrthdaro buddiannau yn erbyn lles pawb. Strwythuro’r economi o amgylch lles pobl a’r blaned, nid twf economaidd nac elw cyfranddalwyr. I ildio’u patrwm rheolaeth a gadael i bŵer a gwneud penderfyniadau ledaenu i fwy o ganolfannau bio-ranbarthol, gan fabwysiadu rôl fel hwyluswyr, nid rheolwyr, fel y bwriadwyd democratiaeth.

BETH SY'N RHOI GOBAITH I CHI AR GYFER Y DYFODOL?

Y gydwybodolrwydd cynyddol o amgylch cyfiawnder cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd. Yn gyffredinol, mae pobl eisiau gwneud y peth iawn, ac maen nhw’n dod i sylweddoli nad cyfoeth materol yw’r angen sydd heb ei ddiwallu. Yr hyn yr ydym i gyd yn chwilio amdano yw pwrpas, cysylltiad a pherthyn – gyda’n gilydd, â natur, â ni’n hunain. Gellir diwallu’r anghenion hynny’n llawen gydag ôl troed ysgafn.

Busnesau eraill

Gweld popeth

Swperbox CIC

Adlington

Small99

Always Aim High Events

Gweld popeth

Ychwanegu eich busnes

Dywedwch wrth ein harweinwyr sut mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar eich busnes, a pha gamau sydd eu hangen arnoch i fod yn rhan o’r ateb.

Ychwanegu eich busnes
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.