fbpx
Gwelwch bob busnes

Bethesda Community Wholefoods CIC

Mae Bethesda Community Wholefoods CIC yn siop bwyd cyflawn sy'n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr ym Methesda. Eu nod yw torri milltiroedd bwyd a lleihau deunydd pacio plastig trwy werthu bwyd yn lleol heb lawer o blastig. Trwy gefnogi ein stryd fawr leol maent yn annog siopa lleol sy'n helpu cynhyrchwyr lleol ac yn lleihau teithio a'r CO2 sy'n deillio o hynny.

 
Pam bod ots gennych chi am yr hinsawdd?

I warchod ein planed fel y gall ein plant barhau i fwynhau ei bwyd mewn amgylchedd iach.

Pa gamau ydych chi eisiau eu gweld gan ein harweinwyr?

Creu fframwaith cyfreithiol cadarn fel y gallwn newid yn ein cymunedau lleol.

Beth sy’n rhoi gobaith i chi am y dyfodol?

Sut y bydd pobl yn gwirfoddoli ac yn dal ati.

Busnesau eraill

Gweld popeth

Megni / OpenEnergyMonitor

Hoci Cymru

Penny Laine’s

TrydaNi. Charge Place Wales Ltd

Gweld popeth

Ychwanegu eich busnes

Dywedwch wrth ein harweinwyr sut mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar eich busnes, a pha gamau sydd eu hangen arnoch i fod yn rhan o’r ateb.

Ychwanegu eich busnes
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.