fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob busnes

ACS Clothing Limited

ACS yw'r ganolfan darparu ffasiwn rhentu ac ailwerthu fwyaf yn y DU. Rydym yn galluogi brandiau i gyflwyno ateb ffasiwn cylchol a chynaliadwy drwy gynnig ateb darparu gosodedig 3PL. Mae hyn ar y cyd â rheoli archebion, technoleg dracio RFID, glanhau a diheintio uwch, gofal a thrwsio tecstilau arbenigol, cadw mewn warysau a logisteg gwrthdroi. Mae ein partneriaid technoleg rheng flaen yn gofalu am reoli gwefannau, data a gwasanaeth cwsmeriaid i gwblhau'r ateb cylchol terfynol hwn ar gyfer brandiau a manwerthwyr, a'u galluogi i ganolbwyntio ar dyfu eu busnes. Mae'n arloesol, yn gynaliadwy ac yn broffidiol.

 
Pam ydych chi'n poeni am yr hinsawdd?

Mae’r diwydiant ffasiwn yn gyfrifol am 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr bob blwyddyn, ac mae llwyth o ddillad yn mynd i safleoedd tirlenwi bob eiliad (EMF, 2020). Mae’n amser newid, ac mae ACS yn gallu hwyluso’r newid hwnnw i frandiau a manwerthwyr ar raddfa. Mae ein prosesau busnes yn gylchol yn eu hanfod, ac mae hyn yn flaenoriaeth i ni. Rydym wedi cyflawni sero wastraff i safleoedd tirlenwi, ac yn chwilio drwy’r amser am gyfleoedd newydd a fydd yn ein galluogi i leihau’r allyriadau o’n busnes ymhellach, wrth i ni symud i economi sero net.

Pa gamau ydych chi am eu gweld gan ein harweinwyr?

Wrth ein bodd yn gweld newid mewn polisi, sy’n annog brandiau a manwerthwyr i symud tuag at ddewisiadau amgen moesegol a chynaliadwy.

Beth sy'n rhoi gobaith i chi ar gyfer y dyfodol?
  • Y cynnydd mewn corfforaethau B.
  • Y momentwm cynyddol tuag at leihau allyriadau a dod yn niwtral o ran yr hinsawdd neu hyd yn oed yn well, sero-net.
  • Gweld cenedlaethau iau yn ymgyrchu dros newid a gweithredu ar yr hinsawdd.
  • Cynadleddau COP blynyddol.

Busnesau eraill

Gweld popeth

Vitality Fitness

Sweetmans a Phartneriaid

Sero Zero Waste

Coffi Jenipher Cyf

Gweld popeth

Ychwanegu eich busnes

Dywedwch wrth ein harweinwyr sut mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar eich busnes, a pha gamau sydd eu hangen arnoch i fod yn rhan o’r ateb.

Ychwanegu eich busnes
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.