fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob busnes

ACM Consultancy Services Ltd.

Busnesau bach a chanolig yw ACM Consultancy Services Ltd. sy'n darparu gwasanaethau ymgynghori amgylchedd a chynaliadwyedd i fusnesau meddylfryd blaengar.

 
Pam bod ots gennych chi am yr hinsawdd?

Gan ei fod yn effeithio ar bob un ohonom, mae angen i ni fyw yn symbiotig ag ef, am drychinebau sy’n digwydd nawr, a thrychinebau a fydd yn effeithio ar genedlaethau’r dyfodol.

Pa gamau ydych chi eisiau eu gweld gan ein harweinwyr?

Byd newydd sy’n gwbl wyrdd ac wedi’i yrru gan natur, carbon enfawr yn suddo ym mhobman, cynhyrchion cynaliadwy isel neu ddim gwastraff y gellir eu tyfu fel rhan o atebion cyfannol, diogelwch bwyd, lles, economi gwyrdd newydd – popeth y mae’r Cenhedloedd Unedig yn anelu ato.

Beth sy’n rhoi gobaith i chi am y dyfodol?

Symud yn y byd amgylcheddol – ond mae angen iddo daro’r cyhoedd a busnesau yn fwy nes iddo ddod yr arfer.

Busnesau eraill

Gweld popeth

Preworn Ltd

ETYC

TrydaNi. Charge Place Wales Ltd

Megni / OpenEnergyMonitor

Gweld popeth

Ychwanegu eich busnes

Dywedwch wrth ein harweinwyr sut mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar eich busnes, a pha gamau sydd eu hangen arnoch i fod yn rhan o’r ateb.

Ychwanegu eich busnes
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.