fbpx

Awel Aman Tawe (AAT)

21 Medi, 2021

Mae Awel Aman Tawe (AAT) yn elusen ynni cymunedol sydd wedi bod yn gweithredu ers 21 mlynedd. Ein prif ysgogwyr yw mynd i’r afael â newid hinsawdd, creu swyddi, cadw cyfoeth yn economi Cymru ac atynnu diddordeb pobl tuag at ynni. Mae gennym enw da am ddarparu addysg, y celfyddydau ac ymgysylltu. Rydym wedi sefydlu dau gydweithfeudd:

  • Mae Cydweithfa Awel yn fferm wynt gymunedol 4.7MW a gomisiynwyd ym mis Ionawr 2017. Fe’i hariannwyd gan fenthyciad o £5.25m gan Triodos Bank a chynnig o gyfran gymunedol gwerth £3m. Y trosiant blynyddol yw £1.2m. www.awel.coop
  • Mae Egni Coop yn datblygu solar to ar gyfer ysgolion, busnesau ac adeiladau cymunedol. Gosodwyd Egni Coop mwy na 4MWp ar bron i 100 o safleoedd yng Nghymru, a chodwyd £4m mewn cynnig gan cyfranddaliadau cymunedol a £2.12m gan Fanc Datblygu Cymru i ariannu’r gosodiadau sy’n parhau i ddigwydd. Rydym yn arbed mwy na £100k i’n safleoedd mewn costau trydan y flwyddyn. Bu unrhyw warged ariannol yn mynd i brosiectau addysg ynni mewn ysgolion sy’n gweithio mewn partneriaeth ag EnergySparks www.egni.coop

Rydym hefyd yn datblygu Hwb y Gors, lleoliad menter gymdeithasol, celfyddaethol ac addysg garbon isel yn y Cwmgors, i’r gogledd o Abertawe. Lleolwyd Hwb y Gors yn yr hen ysgol gynradd ac mae gwaith yn cael ei ariannu gan y Loteri, Llywodraeth Cymru ac Awel Aman Tawe ei hun.

Mae dros 60 o sefydliadau cymunedol lleol ac ysgolion yn aelodau o Awel a’r Egni Coop. Perchenwyd mwy na £100k mewn  cyfranddaliadau, gan ennill incwm cynaliadwy o’r prosiectau ar yr un pryd. Mae hyn yn cynnwys nifer o grwpiau fel Merched y Wawr, clybiau chwaraeon a chanolfannau cymunedol.

Mae gennym dros 1,500 o aelodau yn ein dwy gydweithfeudd ynni adnewyddadwy. Yn 2019, cafodd Awel Aman Tawe ei gydnabod fel Sefydliad Amgylcheddol y Flwyddyn yng Ngwobrau Menter Gymdeithasol y DU, ac enillodd Egni Coop Brosiect Ynni Adnewyddadwy Eithriadol mewn gwobr a noddir gan Lywodraeth Cymru.

Efallai hoffwch hwn hefyd

Gweld popeth

Galwad Cyfunol Cymru am Arweiniad Cryf am yr Hinsawdd

Rydyn ni’n recriwtio! Cydlynydd Gwirfoddolwyr

Gweld popeth

Diogelwch yr hyn rydych yn ei garu

Dywedwch wrth arweinwyr y byd i ddiogelu’r Cymru rydym yn ei charu rhag yr argyfyngau hinsawdd a natur. Anfonwch galon iâ enfawr i’r Senedd i ddangos iddyn nhw yn union pa mor bwysig yw hyn i chi.

Ychwanegu eich llais
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.