fbpx

Valerie

Mae Valerie yn nain sy'n byw ym Myddfai, Llanymddyfri. Dechreuodd Learn with Grandma fel ei phrosiect ymddeol. Mae’r prosiect bellach yn rhwydwaith rhyngwladol, gyda grwpiau ar draws y byd sy’n hyrwyddo Dysgu Pontio'r Cenedlaethau a Heneiddio'n Egnïol. Y prif nod yw rhannu syniadau ar sut i ddefnyddio'r rhyngrwyd fel pont i ailddefnyddio'r cenedlaethau a helpu i chwalu'r bwlch oedran digidol drwy rannu sgiliau; cariad a gwybodaeth ar draws y cenedlaethau. Mae prosiectau da yn digwydd mewn llawer o wledydd. Mae pob awgrym yn gyraeddadwy; yn fforddiadwy ac yn gynaliadwy!

Gwelwch bob llysgenhadon
YN EICH BARN CHI, BETH SYDD ANGEN I'N HARWEINWYR YMA YNG NGHYMRU, Y DU AC AR DRAWS Y BYD EI WNEUD I DDATRYS NEWID YN YR HINSAWDD?

Gweithredu – Roedd fy mhen-blwydd yn 80 oed ar y 4ydd o Orffennaf, a gofynnais i bobl Blannu Coeden ar gyfer Granny! Mae’n bleser gennyf roi gwybod bod MILOEDD o goed eisoes wedi’u plannu, ac mae MILOEDD yn fwy wedi’u haddo pan fydd glaw’r Hydref yn cyrraedd. Rhoddodd Jonas (Malawi) y syniad i mi ofyn i bobl BLANNU COEDEN. Cynigiodd Moses (Uganda) i greu e-lyfr. Bydd yn cael ei anfon at bob siaradwr yng Nghynhadledd Newid yn yr Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig ym mis Tachwedd.

Nid yw llywodraethau ar draws y byd yn gwneud digon am y Newid yn yr Hinsawdd. Gallwn ninnau fel unigolion brofi ein bod ni eisiau iddynt gydnabod yr ymrwymiadau blaenorol a roddwyd ganddynt. Os gallwch blannu coeden – Cymerwch ychydig o luniau ac anfonwch y testun yr hoffech ei gael yn yr e-lyfr. Mae plannu yn dda i bob un ohonom mewn cymaint o ffyrdd!  Mae coed a phlanhigion yn dda i bopeth byw! Maen nhw’n glanhau’r aer sydd ei ANGEN arnom i anadlu. Mae adar yn byw ynddyn nhw! Gwenyn: mae ar bob peilliwr angen blodau, ac maen nhw’n Angenrheidiol i’n helpu i dyfu – ein bwyd!

PAM YDYCH CHI WEDI DOD YN LLYSGENNAD CLIMATE CYMRU?

Oherwydd fy mod, ac y byddaf yn gweithredu

FEL CENEDL, BETH YDYCH CHI'N TEIMLO SYDD ANGEN I NI WNEUD I DDYLANWADU GO IAWN AR NEWID?

Mae angen i bob un ohonom wneud yr hyn a allwn i argyhoeddi pobl bod newid yn yr hinsawdd yn real ac os na fyddwn yn gweithredu, gallwn ddisgwyl mwy a mwy o dywydd eithafol – a fydd yn costio mwy i’w drwsio na chymryd camau i ofalu’n well am ein planed. Rydym yn dinistrio ein Planed ac os nad ydym yn newid, gallai Mam Natur benderfynu mai ni yw’r broblem, a gwneud pobl yn rhywogaeth ddarfodedig!!

 

BETH SY'N EICH GWNEUD CHI’N OPTIMISTIG AR GYFER Y DYFODOL O RAN NEWID YN YR HINSAWDD?

Yr ymateb enfawr i’r galwadau am weithredu gan bobl fel fi; Syr David Attenborough ac ymgyrchoedd eraill – fel Plant a Million Trees.

 

Llysgenhadon eraill

Gweld popeth

Jane Davidson

Lucy Meredith

Stuart Bain

Gweld popeth

Ymuno â’r mudiad

Os ydych chi’n angerddol am greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd, dewch yn rhan o’n hymgyrch, a helpu i roi llais i bobl Cymru ar yr hyn sy’n digwydd nesaf.

Dod yn llysgennad
""
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.