fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Llysgenhadon ifanc

Therese Maria

Daw Therese o Abertawe ac mae'n gerddor. Mae hi wrth ei bodd yn chwarae ei ffidil a'i phiano ac yn hoffi nofio yn ei hamser hamdden. Mae hi wrth ei bodd yn dysgu am y byd a sut y gall ei wella.

Gwelwch bob llysgenhadon
YN EICH BARN CHI, BETH SYDD ANGEN I'N HARWEINWYR YMA YNG NGHYMRU, Y DU AC AR DRAWS Y BYD EI WNEUD I DDATRYS NEWID YN YR HINSAWDD?

Sut y gallwn ni, fel gwlad a chenedl, newid pethau bach yn ein bywydau a all gael effaith mawr ar ddatrys newid hinsawdd.

PAM YDYCH CHI WEDI DOD YN LLYSGENNAD CLIMATE CYMRU?

Rwyf eisiau chaware fy rhan i helpu i ddatrys a dysgu am newid hinsawdd.

FEL CENEDL, BETH YDYCH CHI'N TEIMLO SYDD ANGEN I NI WNEUD I DDYLANWADU GO IAWN AR NEWID?

Lledaenwch yr air, gwnewch yn siwer bod pobl yn ddeall y sgîl-effeithiau rydym ni, a cenedlaethau’r dyfodol yn mynd i’w hwynebu os na fyddwn ni’n gwneud rhywbeth nawr.

BETH SY'N EICH GWNEUD CHI’N OPTIMISTIG AR GYFER Y DYFODOL O RAN NEWID YN YR HINSAWDD?

Mae mwy a mwy o bobl ifanc yn dod i ddeall newid hinsawdd diolch i addysgu mewn ysgolion, ac yn deall eu bod yn gallu bod yn rhan o’i atal.

Llysgenhadon eraill

Gweld popeth

Lucy Meredith

Autumn

Lila Nunn

Gweld popeth

Ymuno â’r mudiad

Os ydych chi’n angerddol am greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd, dewch yn rhan o’n hymgyrch, a helpu i roi llais i bobl Cymru ar yr hyn sy’n digwydd nesaf.

Dod yn llysgennad
""
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.