fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Llysgenhadon ifanc

Shenona

Y mae Shenona, 17 blwydd oed, o Vangor, yn Llysgennad Hinsawdd Ifanc.. Mae Llysgenhadon Hinsawdd Ieuengtid Cymru (LHC) yn grŵp o bobl ifanc o bob cwr o Gymru sy’n Ymgyrchwyr brwd dros yr Hinsawdd sy’n brwydro i sicrhau Cyfiawnder Hinsawdd.

Fe’u cefnogir gan Maint Cymru a Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA), ac fe’u hariennir gan Scottish Power Foundation, gyda’r nodau a’r camau gweithredu dan arweiniad Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid Cymru.

Gwelwch bob llysgenhadon

“Rwy’n wastad wedi teimlo’n angerddol ynghylch yr amgylchedd, yn enwedig bywyd gwyllt. Mae gweld cyflwr presennol y Byd wedi fy ngwneud i’n awyddus i wireddu newid, hyd yn oed os bydd hynny’n newid bychan, i helpu i atal y Newid yn yr Hinsawdd er lles cenedlaethau’r dyfodol.”

Llysgenhadon eraill

Gweld popeth

Sam

Ambassador - No photo available

Felix

Ambassador - No photo available

Elizabeth Mutch

Gweld popeth

Ymuno â’r mudiad

Os ydych chi’n angerddol am greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd, dewch yn rhan o’n hymgyrch, a helpu i roi llais i bobl Cymru ar yr hyn sy’n digwydd nesaf.

Dod yn llysgennad
""
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.