fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais

Ryan

Ar hyn o bryd, mae Ryan yn fyfyriwr Hanes a Gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd! Mae'n dod o Abertawe yn wreiddiol, ond mae wedi ymgartrefu yng Nghaerdydd erbyn hyn. Mae wrth ei fodd yn treulio ei amser yn darllen, beicio a dringo creigiau, a mwynhau'r amgylchedd naturiol cyfoethog sydd gennym yma.

Gwelwch bob llysgenhadon
Ambassador - No photo available
YN EICH BARN CHI, BETH SYDD ANGEN I'N HARWEINWYR YMA YNG NGHYMRU, Y DU AC AR DRAWS Y BYD EI WNEUD I DDATRYS NEWID YN YR HINSAWDD?

Rwy’n credu y dylai arweinwyr ddod o hyd i dir canol ar y materion pwysicaf; mynd i’r afael â’r argyfwng sbwriel, a mynd i’r afael â’r carbon sy’n mynd i’r atmosffer!

PAM YDYCH CHI WEDI DOD YN LLYSGENNAD CLIMATE CYMRU?

Mae gen i angerdd personol dros wneud y gwahaniaeth mwyaf y gallaf fel unigolyn, boed hynny’n bwyta bwydydd lleol o ansawdd uchel dros bethau wedi’u mewnforio, llenwi ychydig o fagiau o sbwriel pan fyddaf yn mynd i ddringo, neu feicio i Drebanog i fynd i ddringo yn y lle cyntaf!

Rwy’n gwybod na fydd gweithredu unigol yn ddigonol o ran y newid yn yr hinsawdd, ond rwy’n gobeithio ysbrydoli eraill drwy fy ngweithredoedd innau.

FEL CENEDL, BETH YDYCH CHI'N TEIMLO SYDD ANGEN I NI WNEUD I DDYLANWADU GO IAWN AR NEWID?

Ymgysylltwch â gwleidyddiaeth, codwch sbwriel (hyd yn oed os nad ein sbwriel ni ydio), a galwch ar eraill, a chymryd rhan hyd yn oed mewn dadl a thrafodaeth am y materion sy’n bwysig!

BETH SY'N EICH GWNEUD CHI’N OPTIMISTIG AR GYFER Y DYFODOL O RAN NEWID YN YR HINSAWDD?

Mewn gwirionedd, dydw i ddim yn optimistig; nid dyna pwy ydw i. Ond rwyf eisiau chwarae fy rhan i newid y rhagolygon hynny i genedlaethau’r dyfodol.

Llysgenhadon eraill

Gweld popeth
Ambassador - No photo available

Mark Powney

Paul Evans

Sophie Whitmarsh

Gweld popeth

Ymuno â’r mudiad

Os ydych chi’n angerddol am greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd, dewch yn rhan o’n hymgyrch, a helpu i roi llais i bobl Cymru ar yr hyn sy’n digwydd nesaf.

Dod yn llysgennad
""
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.