fbpx

Rhodri Davies

Mae Rhodri yn Uwch Reolwr Cynaliadwyedd i’r arbenigwyr adeiladu byd-eang ISG ac mae ganddo dros 12 mlynedd o brofiad yn y diwydiant gan gynnwys gweithio ar rai o’r cynlluniau adeiladu mwyaf yn Ewrop. Mae Rhodri yn amgylcheddwr siartredig, ac yn aelod llawn o'r Sefydliad Rheoli ac Asesu Amgylcheddol (IEMA). Mae Rhodri yn frwd dros ddarparu adeiladau addysgol cynaliadwy ac mae wedi bod yn rhan o’r gwaith o gyflwyno cynlluniau carbon sero a passivhaus arloesol ar draws y rhanbarth. Fe’i magwyd yn Sir Gaerfyrddin ac mae ganddo angerdd am fyd natur bu’n gwirfoddoli dros ymddiriedolaethau bywyd gwyllt ledled Cymru a gweithio ar warchodfeydd saffari yn Ne Affrica. Mae’n hoffi cadw’n heini a cherdded yn rheolaidd o fewn parciau cenedlaethol Cymru a beicio ar hyd a lled y wlad.

Gwelwch bob llysgenhadon

“I mi, mae'n ymwneud ag arweinyddiaeth, gan arwain trwy esiampl a sicrhau ein bod yn dylanwadu ar y rhai sy'n gwneud penderfyniadau, deiliaid cyllidebau a'r rhai sydd â'r dylanwad mwyaf mewn cymdeithas i ysbrydoli a llywio newidiadau cyfanwerthol effeithiol sydd eu hangen ar gymdeithas. Mae addysgu cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol yn gwbl allweddol er mwyn i ni ysgogi newid ar draws y gymdeithas. Mae Rhodri’n angerddol dros wneud gwahaniaeth a sicrhau bod gennym ddyfodol llewyrchus. Rhaid arwain trwy esiampl a dangos i wledydd eraill fod newid wir yn bosib ac y gallwn arwain ffordd o fyw ffyniannus o fewn terfynau planedol. Mae'r atebion ar gael, yr hyn sy'n ddiffygiol ar hyn o bryd yw'r ewyllys i wneud rhywbeth yn ei gylch.”

Llysgenhadon eraill

Gweld popeth

Shenona

Therese Maria

Llew Owen

Gweld popeth

Ymuno â’r mudiad

Os ydych chi’n angerddol am greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd, dewch yn rhan o’n hymgyrch, a helpu i roi llais i bobl Cymru ar yr hyn sy’n digwydd nesaf.

Dod yn llysgennad
""
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.