fbpx Ein targed 14769 o 10,000 Ychwanegwch eich llais

Matt Lewis

Mae Dr Matt Lewis yn Gymrawd Ymchwil ar y newid yn y cefnfor a’r arfordir yn y dyfodol, ac mae’n ymddiddori’n ehangach hefyd mewn newid amgylcheddol: gwasanaethau, gwerth a gwerthoedd. Mae gan Matt fwy na 15 mlynedd o brofiad mewn modelu newid yn yr hinsawdd, peryglon hinsawdd/risg ac ymchwil ynni adnewyddadwy.

Gwelwch bob llysgenhadon
YN EICH BARN CHI, BETH MAE RHAID I EIN ARWEINWYR YMA MEWN CYMRU, Y DU AC O AMGYLCH Y BYD ANGEN EI WNEUD I DDATRYS NEWID HINSAWDD?

Mynd i’r afael â modelau ariannol sy’n cefnogi gwneud penderfyniadau a mynd i’r afael ag anghydraddoldebau yn y dyfodol a allai godi gyda datgarboneiddio, er enghraifft, sut rydym yn newid ymddygiad mewn ffordd deg a chyfartal, yn enwedig o ystyried effaith prosesau trethu a chymorth?

PAM YDYCH CHI WEDI DEWIS BOD YN LLYSGENNAD I CLIMATE CYMRU?

Rwy’n credu bod angen gweithgarwch a chefnogaeth o’r gwaelod i fyny / llawr gwlad ar gyfer newid gwirioneddol gynaliadwy.

FEL CENEDL, BETH YDYCH CHI'N TEIMLIO MAE RHAID I NI EI WNEUD I ER MWYN CAEL DYLANWAD GWIRIONEDDOL?

Rhaid inni dynnu sylw at adnoddau ynni adnewyddadwy lleol, ac at ffyrdd o leihau anghenion adnoddau/ynni: o gyflenwad trydan adnewyddadwy, i rannu ceir a chynlluniau cymunedol. Mae daearyddiaeth Cymru yn ei gwneud yn ganolfan arddangos ddelfrydol ar gyfer cynlluniau cymunedol a llawr gwlad ond hefyd, ar gyfer darparu atebion ar bŵer cymunedol/diwydiant o bell.

BETH SY'N GWNEUD I CHI OBEITHIOL AM Y DYFODOL GAN FEDDWL AM NEWID HINSAWDD?

Mae pryderon ynghylch diogelwch ynni a chynnydd mewn prisiau ffynonellau ynni carbon yn gwneud atebion ynni carbon isel yn gost-effeithiol

Llysgenhadon eraill

Gweld popeth
Ambassador - No photo available

Cathy

Carys Hopkins

Poppy

Gweld popeth

Ymuno â’r mudiad

Os ydych chi’n angerddol am greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd, dewch yn rhan o’n hymgyrch, a helpu i roi llais i bobl Cymru ar yr hyn sy’n digwydd nesaf.

Dod yn llysgennad
""
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.