fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais

Mark Powney

I am the MD of Business News Wales and founder of Green Industries Wales

Gwelwch bob llysgenhadon
Ambassador - No photo available
YN EICH BARN CHI, BETH MAE EIN ARWEINWYR YMA YNG NGHYMRU, Y DU AC O AMGYLCH Y BYD ANGEN EI WNEUD I DDATRYS NEWID HINSAWDD?

Cydweithio a chanolbwyntio ar themâu newid ymddygiad amrywiol.

PAM YDYCH CHI WEDI DEWIS I FOD YN LYSGENNAD DROS CLIMATE CYMRU?

Rwyf eisiau gwneud gwahaniaeth.

FEL CENEDL, BETH YDYCH CHI'N TEIMLIO RHAID I NI EI WNEUD I WIR GAEL DYLANWAD SY’N DOD A NEWID GWIRIONEDDOL?

Rhaid in ni greu model economaidd ‘gwyrdd’ i weddill y byd ei efelychu.

BETH SY'N GWNEUD I CHI OPTIMISTIG AM Y DYFODOL WRTH FEDDWL AM NEWID HINSAWDD?

Mae’r momentwm yn cyflymu a bydd yn cyrraedd canol y spectrwm gwleidyddol cyn bo hir.

Llysgenhadon eraill

Gweld popeth

Tomiwa

Grace

Sam

Gweld popeth

Ymuno â’r mudiad

Os ydych chi’n angerddol am greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd, dewch yn rhan o’n hymgyrch, a helpu i roi llais i bobl Cymru ar yr hyn sy’n digwydd nesaf.

Dod yn llysgennad
""
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.