fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Llysgenhadon ifanc

Maham

Y mae Maham, 16 blwydd oed, o Gasnewydd, yn Llysgennad Hinsawdd Ifanc. Mae Llysgenhadon Hinsawdd Ieuengtid Cymru (LHC) yn grŵp o bobl ifanc o bob cwr o Gymru sy’n Ymgyrchwyr brwd dros yr Hinsawdd sy’n brwydro i sicrhau Cyfiawnder Hinsawdd.

Fe’u cefnogir gan Maint Cymru a Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA), ac fe’u hariennir gan Scottish Power Foundation, gyda’r nodau a’r camau gweithredu dan arweiniad Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid Cymru.

Gwelwch bob llysgenhadon

“Mae’r Newid yn yr Hinsawdd yn broblem sydd wedi cael ei anwybyddu’n rhy hir o lawer, ac mae’n effeithio’n uniongyrchol ar ein dyfodol, sy’n golygu fy mod i’n teimlo’n angerddol ynghylch y pwnc ac yn awyddus i wireddu newid.”

Llysgenhadon eraill

Gweld popeth

Valerie

Alex Griffiths

Lowri

Gweld popeth

Ymuno â’r mudiad

Os ydych chi’n angerddol am greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd, dewch yn rhan o’n hymgyrch, a helpu i roi llais i bobl Cymru ar yr hyn sy’n digwydd nesaf.

Dod yn llysgennad
""
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.