fbpx

Lucy Meredith

Dwi bron yn 30 oed, yn wreiddiol o Abertawe ond rwyf wedi byw yn Kenya am 5 mlynedd, ac rwan rwyf bellach yn byw yng Nghastell-nedd. Rwy’n dysgu Mathemateg fel proffesiwn ond ar hyn o bryd yn astudio MA yn UCL mewn Addysg a Datblygiad Rhyngwladol gan wirfoddoli i elusen amgylcheddol ac addysg Sefydliad Word Forest ac elusen Addysg, Inspiring Teachers. Rwyf hefyd yn ymwneud â'r Gymuned Teach for All Climate and Education, gan arwain sesiynau, yn enwedig arwain sesiwn yn ein Cynhadledd Byd-eang Teach for All ar Hydref 29ain, ar Addysg Hinsawdd.

Gwelwch bob llysgenhadon

Rwyf hefyd yn mynychu COP26 am y pythefnos llawn, fel trefnydd digwyddiadau Sefydliad Word Forest. Rwy’n fegan a byddwn yn ystyried fy hun yn amgylcheddwr ac yn ffeminydd hinsawdd sy’n angen dros addysg o ansawdd da, tegwch rhywedd a gweithredu ar wella’r amgylchedd a newid hinsawdd.

YN EICH BARN CHI, BETH YW EIN ARWEINWYR YMA MEWN CYMRU, Y DU AC O AMGYLCH Y BYD ANGEN EI WNEUD I DDATRYS NEWID HINSAWDD?

Yn syml, dim digon. Rydym yn dechrau gweld camau ymlaen ac mae newid hinsawdd yn sicr yn dod i fyny mwy yn y brif gyfryngau, efallai bod COP26 a’r effaith fwy diweddar y mae’r argyfwng hinsawdd yn eu cael ar dywydd, cynhyrchu, bwyd, tanwydd a theithio rhywbeth i wneud a hyn! Gwrandewch ar y wyddoniaeth a gwir dilynwch ganllawiau i wthio ymlaen gyda cynigion ar gyfer cynaliadwyedd. Un maes yw addysg – i blant ac oedolion ynghyd. Un arall yw trafnidiaeth – gwnewch gludiant ecogyfeillgar yn fwy fforddiadwy, ar ôl cerdded trenau yw’r opsiwn gorau, ond maent yn rhy ddrud! Yna mae ceir trydanol sydd eto ddim yn fforddiadwy! Llawer o bethau, gallwn i fynd ymlaen…

PAM YDYCH CHI WEDI DEWIS BOD YN LYSGENNAD AR RAN CLIMATE CYMRU?

Ar ôl symud yn ôl i Gymru (o Kenya) rwyf eisiau bod yn rhan o grwpiau lleol gan obeithio i gwrdd â phobl o’r un meddylfryd yn Ne Cymru fel canlyniad ymuno â’r mudiad pwysig hwn.

FEL CENEDL, BETH YDYCH CHI'N TEIMLIO RHAID I NI EI WNEUD I DDYLANWADU AR NEWID GWIRIONEDDOL?

Gwrando a chysylltu a phobl leol yng Nghymru a gwrando i’r gwyddoniaeth, ond hefyd gwneud awgrymiadau realistig dydd i ddydd er mwyn dylanwadu ar arferion beunyddiol a newidiadau mewn ffordd o fyw. Creu delweddau sy’n dangos nad yw rhoi gorau i gig (er enghraifft) ddim yn anodd ac yn rhatach! Siarad i bobl arferol, trwy amryw o lensys a pynciau wrth i ni barhau i siarad â’r rhai sy’n leinio pocedi ein Llywodraeth, i helpu i ariannu’r newid hwn a’i symud ymlaen. Ni allwn aros amdanynt, rhaid inni barhau i weithredu ac addysgu, cysylltu ag unigolion a’u grymuso.

 

BETH SY'N GWNEUD EICH OPITIMISTIG AM Y DYFODOL WRTH FEDDWL AM NEWID HINSAWDD?

Mae’r mudiad yn tyfu ac mae’r ieuenctid, yn benodol, yn codi llais dros eu dyfodol. Mae COP26 yn rhoi pwysau ar brif arweinwyr y byd felly rwy’n obeithiol y bydd yr uwchgynhadledd hon yn cael effaith gadarnhaol.

Llysgenhadon eraill

Gweld popeth

Carys Hopkins

Rachel

Laura Owen Sanderson

Gweld popeth

Ymuno â’r mudiad

Os ydych chi’n angerddol am greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd, dewch yn rhan o’n hymgyrch, a helpu i roi llais i bobl Cymru ar yr hyn sy’n digwydd nesaf.

Dod yn llysgennad
""
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.