fbpx
Llysgenhadon ifanc

Leo

Leo, 16 blwydd oed, o Bontypridd, yn Llysgennad Hinsawdd Ifanc.. The Youth Climate Ambassadors for Wales (YCA) is a group of 12 young people from across Wales who are passionate Climate Activists fighting for Climate Justice.

They are supported by Size of Wales and the Welsh Centre for International Affairs (WCIA), and funded by the Scottish Power Foundation, with the aims and actions led by the Youth Climate Ambassadors for Wales.

Gwelwch bob llysgenhadon

“Rwy’n pryderu ynghylch y Newid yn yr Hinsawdd oherwydd rwy’n dymuno osgoi’r effeithiau trychinebus a ddaw yn sgil hynny, megis lefel y môr yn codi, gwahaniaethau o ran tymheredd a sychdwr, sy’n achosi i barthau sylweddol o dir droi’n ddiffaith neu’n llefydd sy’n amhosibl byw ynddynt, ac yn niweidio ansawdd bywyd yn sylweddol i’r sawl sy’n cael eu heffeithio gan hynny.”

Llysgenhadon eraill

Gweld popeth

Imogen

Lila Nunn

Lowri

Gweld popeth

Ymuno â’r mudiad

Os ydych chi’n angerddol am greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd, dewch yn rhan o’n hymgyrch, a helpu i roi llais i bobl Cymru ar yr hyn sy’n digwydd nesaf.

Dod yn llysgennad
""
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.