fbpx

Laura Owen Sanderson

Fi yw sylfaenydd y cwmni cenedlaethol di-elw We Swim Wild. Rydym yn sefydliad sy'n codi mater o halogi distaw yn ein dyfrffyrdd yn genedlaethol. Rydym yn gwneud hyn trwy ymgyrchoedd actifiaeth antur, ymgyrchoedd gwyddoniaeth dinasyddion cenedlaethol, ein rhaglen addysg a cheisio newid deddfwriaeth ar lefel llywodraethol. Mae gen i gefndir mewn addysg a nofio dŵr oer. Rhannais fy amser rhwng Eryri a Sir Benfro gyda'n Pencadlys yng Ngwynedd.

Gwelwch bob llysgenhadon
YN EICH BARN CHI, BETH MAE RHAID I EIN ARWEINWYR YMA MEWN CYMRU, Y DU AC O AMGYLCH Y BYD ANGEN EI WNEUD I DDATRYS NEWID HINSAWDD?

Rhoi cynlluniau gweithredu uchelgeisiol ar waith i fynd i’r afael â materion hinsawdd sy’n cael effaith sylweddol gyda therfynau amser byr. Ddim ystumiau bach gydag amseroedd yn y degawdau ar gyfer newid. Gwrandewch ar gyngor gwyddonol a gweithredwch arno’n gyflym.

PAM YDYCH CHI WEDI DEWIS BOD YN LLYSGENNAD I CLIMATE CYMRU?

Oherwydd ei fod yn amser i ddod at ei gilydd fel grŵp i wthio am newid  llywodraethol. Bydd fy mab a merch yn tyfu i fyny yn gwynebu heriau y mae ein cenhedlaeth ni a’r rheini o’n blaen wedi’u creu yn fwriadol yn enw elw a chyfleustra. Gyda’n gilydd rydym yn gryfach a bydd pwyso am newid deddfwriaethol fel grŵp yn cael effaith uniongyrchol.

FEL CENEDL, BETH YDYCH CHI'N TEIMLIO MAE RHAID I NI EI WNEUD I ER MWYN CAEL DYLANWAD GWIRIONEDDOL?

Dewch i adnabod eich AS, codwch y materion rydych chi’n teimlo’n angerddol am, parhewch i lobïo a’i gael ar yr agenda wleidyddol.

BETH SY'N GWNEUD I CHI OBEITHIOL AM Y DYFODOL GAN FEDDWL AM NEWID HINSAWDD?

Mae pobl ifanc yn llawer mwy ymwybodol a lleisiol am newid hinsawdd nag erioed o’r blaen. Mae mwy a mwy o bobl hefyd yn darganfod yr awyr agored ar ôl y cyfnod clo sc yn gweld yr effaith ar lefel leol. Rydym wedi anfon hwn yn uniongyrchol fel offeryn ar gyfer actifiaeth ar y llawr gyda’n prosiect gwyddoniaeth dinasyddion dwrlawn.

Llysgenhadon eraill

Gweld popeth
Ambassador - No photo available

Ryan

Salamatu

Roy

Gweld popeth

Ymuno â’r mudiad

Os ydych chi’n angerddol am greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd, dewch yn rhan o’n hymgyrch, a helpu i roi llais i bobl Cymru ar yr hyn sy’n digwydd nesaf.

Dod yn llysgennad
""
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.