fbpx

Khaled Abdullah Abu Ertaimeh

Rwy'n Athro Saesneg sy'n gweithio i'r UNRWA yn Jordan . Mae gennyf ddiddordeb mawr mewn natur, a dwi’n siŵr os nad ydym yn GWEITHREDU heddiw, y byddwn yn EDIFAR yfory.

Gwelwch bob llysgenhadon
YN EICH BARN CHI, BETH MAE RHAID I EIN ARWEINWYR YMA MEWN CYMRU, Y DU AC O AMGYLCH Y BYD ANGEN EI WNEUD I DDATRYS NEWID HINSAWDD?

Cymerwch gamau ynghylch cynnydd cyflym y diwydiant.

PAM YDYCH CHI WEDI DEWIS BOD YN LLYSGENNAD I CLIMATE CYMRU?

Er mwyn peidio â difaru’n fuan. Ni sydd biau’r blaned. Dylai pob un ohonom weithredu, neu o leiaf dechrau gweithredu beth bynnag yw’r sefyllfa.

FEL CENEDL, BETH YDYCH CHI'N TEIMLIO MAE RHAID I NI EI WNEUD I ER MWYN CAEL DYLANWAD GWIRIONEDDOL?

Yn gyntaf, dechreuwch newid y rheolau ynghylch llosgi ffosiliau ac annog adnoddau ynni adnewyddadwy.

BETH SY'N GWNEUD I CHI OBEITHIOL AM Y DYFODOL GAN FEDDWL AM NEWID HINSAWDD?

Bydd arweiwnyr yn sicr yn gweithredu. Mae pobl wedi dechrau deall y mater a chyn bo hir, byddwn yn gweithredu.

Llysgenhadon eraill

Gweld popeth

Paul Evans

Manon

Ardhendu Biswas

Gweld popeth

Ymuno â’r mudiad

Os ydych chi’n angerddol am greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd, dewch yn rhan o’n hymgyrch, a helpu i roi llais i bobl Cymru ar yr hyn sy’n digwydd nesaf.

Dod yn llysgennad
""
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.