fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Llysgenhadon ifanc

Imogen

Fy enw i yw Imogen, ac rwyf newydd droi'n 15 oed. Rwy'n teimlo’n angerddol dros newid ein gweithredoedd, gan fy mod yn credu bod yr effeithiau'n galed ar ein bywyd gwyllt a’i gynefinoedd, yn ogystal â ni bobl, o ran effeithiau hirdymor. Rwy'n byw yn Ne Cymru, lle mae gen i ddinas a natur o fy nghwmpas. Rydw i yn yr ysgol uwchradd ar hyn o bryd, ac mae gen i 100% yn fy nosbarth Bagloriaeth Cymru. Rwyf wrth fy modd gyda chwaraeon a bod yng nghanol natur.

Gwelwch bob llysgenhadon
Yn eich barn chi, beth sydd angen i'n harweinwyr yma yng Nghymru, y DU ac ar draws y byd ei wneud i ddatrys newid yn yr hinsawdd?

Creu system wobrwyo ar gyfer ailgylchu, creu mwy o areithiau am y pwnc, a chreu system wobrwyo arall ar gyfer cerdded i’r gwaith/ysgol ac ati.

Pam ydych chi wedi dod yn llysgennad Climate Cymru?

Rwy’n credu ei fod yn bwnc pwysig dros ben, ac rwy’n credu fy mod yn unigolyn hyderus cryf, a allai helpu i greu newid.

Fel cenedl, beth ydych chi'n teimlo sydd angen i ni wneud i ddylanwadu go iawn ar newid?

Mynegi a nodi’r holl broblemau y byddwn/rydym yn eu hwynebu, a sut y gall effeithio ar hamdden/gweithgareddau poblogaidd. Yn ogystal â pheidio â gwerthu cynhyrchion niweidiol mewn storfeydd, ceisiwch annog busnesau i werthu cynhyrchion bioddiraddadwy.

Llysgenhadon eraill

Gweld popeth

Ameerah

Patrick

Ize

Gweld popeth

Ymuno â’r mudiad

Os ydych chi’n angerddol am greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd, dewch yn rhan o’n hymgyrch, a helpu i roi llais i bobl Cymru ar yr hyn sy’n digwydd nesaf.

Dod yn llysgennad
""
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.