fbpx

Grace

Mae Grace yn Agronomegydd Ymchwil gyda dros 11 mlynedd o brofiad maes ac addysgu. Mae hi’n dysgu ym Mhrifysgol Technoleg Ladoke Akintola yn Ogbomoso, Nigeria. Mae hi’n Gymrawd Gwadd ar gyfer Cohort 1 CIRCLE (Climate Impact Research Capacity and Leadership Enhancement Programme) ar gyfer Affrica Is-Sahara. Ar hyn o bryd, mae Grace yn ymchwilio i blannu coed yng Ngogledd Cymru.

.

Gwelwch bob llysgenhadon
YN EICH BARN CHI, BETH SYDD ANGEN I'N HARWEINWYR YMA YNG NGHYMRU, Y DU AC AR DRAWS Y BYD EI WNEUD I DDATRYS NEWID YN YR HINSAWDD?

Mae angen cyfarwyddo’r cyhoedd, a darparu arddangosiadau ymarferol o effeithiau ôl troed unigolion ar newid yn yr hinsawdd.

PAM YDYCH CHI WEDI DOD YN LLYSGENNAD CLIMATE CYMRU?

Rwyf eisiau rhannu fy ngwybodaeth am newid yn yr hinsawdd wrth i mi ddysgu mwy, drwy gymryd rhan mewn rhaglenni ymwybyddiaeth y cyhoedd.

FEL CENEDL, BETH YDYCH CHI'N TEIMLO SYDD ANGEN I NI WNEUD I DDYLANWADU GO IAWN AR NEWID?

Hybu amgylchedd gwyrdd.

Llysgenhadon eraill

Gweld popeth

Rachel

Imogen

Ambassador - No photo available

Ryan

Gweld popeth

Ymuno â’r mudiad

Os ydych chi’n angerddol am greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd, dewch yn rhan o’n hymgyrch, a helpu i roi llais i bobl Cymru ar yr hyn sy’n digwydd nesaf.

Dod yn llysgennad
""
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.