fbpx

David Jones

Rwy'n Gyfarwyddwr ar gyfer Simply Blue Energy ac yn Rheolwr Rhanddeiliaid ar gyfer Blue Gem Wind. Mae Blue Gem Wind yn datblygu’r fferm wynt alltraeth gyntaf yng Nghymru a fydd yn darparu digon o ynni i bweru 90,000 o gartrefi. Roeddwn yn Brif Swyddog Gweithredol Fforwm Arfordirol Sir Benfro, ac rwyf wedi gweithio'n benodol ar ynni morol yng Nghymru ers dros 12 mlynedd, gan ddatblygu Ynni Morol Cymru o'r cychwyn cyntaf i gydweithrediad sy'n cael ei ystyried fel yr arferiad gorau byd-eang.

Gwelwch bob llysgenhadon

Rwyf hefyd wedi gweithio’n uniongyrchol i Weinidogion o fewn y Llywodraeth ac wedi llunio polisi ynni morol cefnogol yng Nghymru. Y tu allan i’r gwaith rwyf wedi bod yn ysgrifennydd ac yn ymddiriedolwr Byddin Glanhawyr Sbwriel Neptunes ers 2008, mae gen i gyfranddaliadau mewn fferm wynt gymunedol ar y tir yn Sir Benfro ac rwy’n byw ar fy’n nghwch ym marina Neyland fel ffordd i leihau fy ôl troed carbon.

YN EICH BARN CHI, BETH YW EIN ARWEINWYR YMA MEWN CYMRU, Y DU AC O AMGYLCH Y BYD ANGEN EI WNEUD I DDATRYS NEWID HINSAWDD?

Dangos arweinyddiaeth, gosod polisi uchelgeisiol ond hefyd creu cynllun gweithredu i’w gyflawni.

PAM YDYCH CHI WEDI DEWIS BOD YN LYSGENNAD AR RAN CLIMATE CYMRU?

Ar ôl cwrdd â chi yn ffilmio ym mhorthladd Aberdaugleddau yn ystod yr Wythnos Werdd Fawr.

FEL CENEDL, BETH YDYCH CHI'N TEIMLIO RHAID I NI EI WNEUD I DDYLANWADU AR NEWID GWIRIONEDDOL?

I wneud yn llawer haws i gyflawni prosiectau ynni adnewyddadwy.

BETH SY'N GWNEUD EICH OBEITHIOL AM Y DYFODOL WRTH FEDDWL AM NEWID HINSAWDD?

Mae pobl nawr yn dechrau deall y hyn mae gwyddonwyr wedi bod yn eu dweud ers 20+ mlynedd. Mae gwynt arnofiol yn fy ngwneud yn optimistaidd.

Llysgenhadon eraill

Gweld popeth

Evie

Shenona

Lily

Gweld popeth

Ymuno â’r mudiad

Os ydych chi’n angerddol am greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd, dewch yn rhan o’n hymgyrch, a helpu i roi llais i bobl Cymru ar yr hyn sy’n digwydd nesaf.

Dod yn llysgennad
""
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.