fbpx

David

Mae David yn briod ac yn byw yng Nghwmbrân, ac mae’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol. Mae'n aelod gweithgar o goetir cymunedol lleol, ac yn aelod o Fwrdd Llais y Goedwig - y corff ymbarél ar gyfer coetiroedd cymunedol yng Nghymru.

Gwelwch bob llysgenhadon
Ambassador - No photo available
In your view, what do our leaders here in Wales, the UK and around the world need to do to solve climate change?

Mae angen inni ymrwymo i gynhyrchu a defnyddio ynni gwyrdd, a cheisio gwella effeithlonrwydd ynni cartrefi yng Nghymru yn sylweddol, er mwyn bod yn fwy effeithlon o ran ynni. Mae angen i ni hefyd gael mwy o lwybrau teithio gwyrdd i leihau’r defnydd o geir, a thyfu mwy o’n bwyd ein hunain, a chymryd camau cryfach i ddiogelu ein hamgylchedd – yng Nghymru ac ar draws y byd.

Why have you become a Climate Cymru ambassador?

Mae gan bob un ohonom gyfrifoldeb i genedlaethau’r dyfodol ac i fywyd ar ein planed – nawr ydy’r amser i weithredu, ac mae angen cynnwys cynifer o bobl â phosibl.

As a nation, what do you feel we need to do to truly influence change?

Gwnewch yr hyn rydym yn gofyn i eraill ei wneud – lleihau gwastraff, arbed ynni, defnyddio llai – a dangos beth y gellir ei wneud a’r manteision ar gyfer ein lles cyffredinol.

What makes you optimistic for the future with regards to climate change?

Mae pobl – yn enwedig pobl ifanc – yn camu fyny go iawn i ychwanegu eu llais a gwneud ymrwymiadau personol.

Llysgenhadon eraill

Gweld popeth

Stuart Bain

Lila Nunn

Imogen

Gweld popeth

Ymuno â’r mudiad

Os ydych chi’n angerddol am greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd, dewch yn rhan o’n hymgyrch, a helpu i roi llais i bobl Cymru ar yr hyn sy’n digwydd nesaf.

Dod yn llysgennad
""
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.