fbpx

Carys Hopkins

O Gasnewydd, De Cymru. Rwy'n 22 mlwydd oed ac yn hynod angerddol am gyfiawnder hinsawdd. Rwy'n awdur ar fy liwt fy hun, yn canolbwyntio ar newid hinsawdd, cyfiawnder hinsawdd, cyfiawnder cymdeithasol a’r amgylcheddaeth.

Gwelwch bob llysgenhadon
In your view, what do our leaders here in Wales, the UK and around the world need to do to solve climate change?

Gwahardd tanwydd ffosil ar unwaith. Canolbwyntio ar wneud y grid cenedlaethol yn 100% adnewyddadwy – gwthio’n enfawr ar solar, gwynt a hydro. Gwneud ynni’n gyhoeddus a pheidio â phreifateiddio. Defnyddio eu pŵer i ddeddfwriaethu’n galed, cymryd pŵer o olew mawr.

Why have you become a Climate Cymru ambassador?

Rwy’n defnyddio fy llais yn effeithiol, rwy’n siaradwr cryf a hyderus ac yn gallu cyfleu ffeithiau gyda’r angerdd a’r emosiwn sy’n fy’n ngyrru.

As a nation, what do you feel we need to do to truly influence change?

Pwysau, rhoi pwysau mawr ar ein llywodraeth. Mae yna gryfder mewn niferoedd ac mae ein lleisiau yn fwy swnllyd gyda’n gilydd.

What makes you optimistic for the future with regards to climate change?

Mae gen i optimistiaeth anhygoel yn enwedig pan welaf bawb arall o’m cwmpas yn ymrwymo yn y frwydr. Nid oes unrhyw le tebyg i gartref, ac mae hynny ynddo’i hun yn fy’n ngyrru i ddal ati i wthio.

Llysgenhadon eraill

Gweld popeth

Lucy Meredith

Gethin

Wendy Swart

Gweld popeth

Ymuno â’r mudiad

Os ydych chi’n angerddol am greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd, dewch yn rhan o’n hymgyrch, a helpu i roi llais i bobl Cymru ar yr hyn sy’n digwydd nesaf.

Dod yn llysgennad
""
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.