fbpx
Llysgenhadon ifanc

Caitlyn

Y mae Caitlyn, 17 blwydd oed, o Abertawe, yn Llysgennad Hinsawdd Ifanc.. Mae Llysgenhadon Hinsawdd Ieuengtid Cymru (LHC) yn grŵp o bobl ifanc o bob cwr o Gymru sy’n Ymgyrchwyr brwd dros yr Hinsawdd sy’n brwydro i sicrhau Cyfiawnder Hinsawdd.

Fe’u cefnogir gan Maint Cymru a Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA), ac fe’u hariennir gan Scottish Power Foundation, gyda’r nodau a’r camau gweithredu dan arweiniad Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid Cymru.

Gwelwch bob llysgenhadon

“Mae fy nghyfnither yn Amgylcheddwraig, ac ers pan oeddwn i’n ifanc, mae hi wedi trafod ei swydd gyda fi. Pan oeddwn i tua 11 mlwydd oed, cychwynnais ymddiddori mwy yn yr hyn y byddai hi’n ei ddweud a’r hyn yr oedd hi’n ceisio codi ymwybyddiaeth yn ei gylch, a defnyddiais y wybodaeth yn yr ysgol oherwydd gallwn i weld enghreifftiau o ddisgyblion oedd heb ymwybyddiaeth o’r angen i fod yn fwy ystyriol o’r amgylchedd.”

Llysgenhadon eraill

Gweld popeth

Mike

Grace

Roy

Gweld popeth

Ymuno â’r mudiad

Os ydych chi’n angerddol am greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd, dewch yn rhan o’n hymgyrch, a helpu i roi llais i bobl Cymru ar yr hyn sy’n digwydd nesaf.

Dod yn llysgennad
""
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.