fbpx

Ardhendu Biswas

Fi yw Sylfaenydd Mission Green Universe, Symudiad Athronol Gwyrdd, yn arwain ymgyrch o ddeg miliwn o blanhigfa coed a diogelu'r amgylchedd yn India. Yn broffesiynol rydw i'n athro ysgol gynradd ond rwy’n ystyried fy hun fel gweithredwr amgylcheddol.

Gwelwch bob llysgenhadon
YN EICH BARN CHI, BETH MAE RHAID I EIN ARWEINWYR YMA MEWN CYMRU, Y DU AC O AMGYLCH Y BYD ANGEN EI WNEUD I DDATRYS NEWID HINSAWDD?

Gweithredu ar unwaith i gyflawni NDC’r (Nodau Datblygu Cynliadwy’r) Cenhedloedd Unedig.

PAM YDYCH CHI WEDI DEWIS BOD YN LLYSGENNAD I CLIMATE CYMRU?

Gan fy mod i’n gweithredu i amddiffyn natur a dyfodol y blaned hon.

FEL CENEDL, BETH YDYCH CHI'N TEIMLIO MAE RHAID I NI EI WNEUD I ER MWYN CAEL DYLANWAD GWIRIONEDDOL?

Rhaid in ni ddod yn esiamplau o weithredu nid o eiriau.

BETH SY'N GWNEUD I CHI OBEITHIOL AM Y DYFODOL GAN FEDDWL AM NEWID HINSAWDD?

Rwy’n gweithio ac mae pobl yn cymell ac yn rhoi eu dwylo wrth Amddiffyn Natur.

Llysgenhadon eraill

Gweld popeth

Lucy Meredith

Laura Jackson

Ambassador - No photo available

Matt

Gweld popeth

Ymuno â’r mudiad

Os ydych chi’n angerddol am greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd, dewch yn rhan o’n hymgyrch, a helpu i roi llais i bobl Cymru ar yr hyn sy’n digwydd nesaf.

Dod yn llysgennad
""
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.