fbpx

Andrew Law Pryce

Rwyf wedi bod yn briod â Juliana ers dros 12 mlynedd, ac mae gennym 3 o blant 16, 8 a 7 oed. Rwy'n dylunio, adeiladu, datblygu, cyrchu, gwerthu a negodi ar eiddo preswyl a masnachol, ac rwyf ar fin lansio sefydliad dielw newydd sy'n anelu at ail-hyfforddi ac ailgartrefu pobl ddigartref. Rwyf wrth fy modd yn padlfyrddio (SUP), nofio yn y môr a threulio cymaint o amser ag y gallaf gyda fy mhlant yn agos at y môr, yn y môr ac arno.

Gwelwch bob llysgenhadon
YN EICH BARN CHI, BETH SYDD ANGEN I'N HARWEINWYR YMA YNG NGHYMRU, Y DU AC AR DRAWS Y BYD EI WNEUD I DDATRYS NEWID YN YR HINSAWDD?

Edrychwch ar y darlun ehangach…

 Yn hytrach na neidio at syniadau gwan a ffasiynol, mae angen iddynt ddeall nad Cerbydau Trydan yw’r ateb. Mae ffyrdd mwy effeithiol ac uniongyrchol y gallwn leihau ein hallbwn CO2.

PAM YDYCH CHI WEDI DOD YN LLYSGENNAD HINSAWDD CYMRU?

I geisio gwneud gwahaniaeth go iawn yng nghanfyddiad y cyhoedd o’r hyn y mae mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd yn ei olygu go iawn.

FEL CENEDL, BETH YDYCH CHI'N TEIMLO SYDD ANGEN I NI EI WNEUD I DDYLANWADU GO IAWN AR NEWID?

Pawb!!

BETH SY'N EICH GWNEUD CHI’N OPTIMSTIG AR GYFER Y DYFODOL O RAN NEWID YN YR HINSAWDD?

Mae mwy o ymwybyddiaeth ymhlith y cyhoedd – yn enwedig o ran addysg ac uchelgeis ein pobl ifanc.

Llysgenhadon eraill

Gweld popeth
Ambassador - No photo available

Felix

Jennifer

Sara

Gweld popeth

Ymuno â’r mudiad

Os ydych chi’n angerddol am greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd, dewch yn rhan o’n hymgyrch, a helpu i roi llais i bobl Cymru ar yr hyn sy’n digwydd nesaf.

Dod yn llysgennad
""
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.