fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Llysgenhadon ifanc

Lila Nunn

Helo, Lila ydw i, rwy'n 16 oed ac yn dod o'r Barri, Cymru. Rwy’n wirioneddol angerddol dros ein hamgylchedd ac am fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd ac yn ddiweddar rwyf wedi dod yn rhan o rwydwaith Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid Cymru (YCA).

Gwelwch bob llysgenhadon

“Mae angen i arweinwyr fod yn rhagweithiol, yn llawn gwybodaeth ac wedi’u haddysgu am y materion a fydd yn effeithio fwyaf arnom. Mae angen iddynt annog newid deinamig, cyflym y gall pawb fod yn rhan ohono. Rwyf am gryfhau ar fy llais fy hun a lleisiau fy nghyfoedion er mwyn bod yn rhan o’r mudiad byd-eang dros newid. Mae angen i bawb gael eu haddysgu am faterion amgylcheddol byd-eang a chael eu harwain ar sut y gall newidiadau bach wneud gwahaniaeth enfawr. Mae sefydliadau fel YCA, Climate Cymru a Maint Cymru sy’n ymdrechu i gynyddu lleisiau gweithredwyr, yn fy ngwneud i’n obeithiol y gallwn ni wneud hyn!”

Llysgenhadon eraill

Gweld popeth

Patrick

Poppy

Rob

Gweld popeth

Ymuno â’r mudiad

Os ydych chi’n angerddol am greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd, dewch yn rhan o’n hymgyrch, a helpu i roi llais i bobl Cymru ar yr hyn sy’n digwydd nesaf.

Dod yn llysgennad
""
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.