fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais

Autumn

Mae Autumn yn 18 oed. Hi oedd y Prif Ddisgybl Amgylcheddol cyntaf yn yr ysgol, a oedd yn cynnwys trefnu sgyrsiau i fyfyrwyr gyda gwyddonwyr a pherchnogion busnes moesegol, rhedeg y Cais am Wobr Eco-Sgolion, ac ysgrifennu colofn cylchlythyr wythnosol.
Ym mis Medi, bydd yn astudio gradd yn y gyfraith yn UCL, ac mae hi’n gobeithio dod yn gyfreithiwr amgylcheddol. Mae hi’n rhedeg ei busnes celf di-blastig ei hun, ac mae hi wedi creu darnau ar gyfer codi arian.
Mae Autumn yn Llysgennad Ifanc gyda Phrosiect y Ddaear 2021. Mae hi wedi gweithio ar nifer o brosiectau, gan gynnwys cyfres o gyfweliadau lle bu'n cyfweld â gwyddonwyr amgylcheddol a chadwraethwyr.
Cafodd ei chyfweld yn ddiweddar gan Zero Carbon Harrogate ar gyfer eu cyfres podlediad 'Zero Heroes'!

Gwelwch bob llysgenhadon
YN EICH BARN CHI, BETH SYDD ANGEN I'N HARWEINWYR YMA YNG NGHYMRU, Y DU AC AR DRAWS Y BYD EI WNEUD I DDATRYS NEWID YN YR HINSAWDD?

Ymgysylltu â’r cyhoedd a chreu deddfwriaeth ar gyfer cynhyrchwyr mawr.

PAM YDYCH CHI WEDI DOD YN LLYSGENNAD CLIMATE CYMRU?

Oherwydd fy mod i’n credu y gallaf wneud gwahaniaeth o ran ein cyflymu tuag at ddyfodol cynaliadwy. Mae gennyf rwydwaith mawr o bobl hefyd, a dwi’n siŵr y buasen nhw yn gallu helpu.

FEL CENEDL, BETH YDYCH CHI'N TEIMLO SYDD ANGEN I NI WNEUD I DDYLANWADU GO IAWN AR NEWID?

Creu neges gadarnhaol ynghylch newid yn yr hinsawdd, i wneud i bobl ymgysylltu â’r mater a pheidio ag anwybyddu’r bygythiad uniongyrchol mewn ymateb.

Dal cwmnïau i gyfrif.

BETH SY'N EICH GWNEUD CHI’N OPTIMISTIG AR GYFER Y DYFODOL O RAN NEWID YN YR HINSAWDD?

Mae pobl wedi gallu goresgyn argyfyngau hanesyddol yn y gorffennol a heddiw, rydym yn fwy cysylltiedig â’r boblogaeth fyd-eang nag erioed.

Llysgenhadon eraill

Gweld popeth

Paul Evans

Stuart Bain

Mike

Gweld popeth

Ymuno â’r mudiad

Os ydych chi’n angerddol am greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd, dewch yn rhan o’n hymgyrch, a helpu i roi llais i bobl Cymru ar yr hyn sy’n digwydd nesaf.

Dod yn llysgennad
""
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.