fbpx

Cynorthwyydd Climate Cymru

22 Chwefror, 2023
Gan C James

Cynorthwyydd Climate Cymru

Bydd y cynorthwyydd yn rhan ganolog o ystod eang o weithgareddau Climate Cymru, a bydd yn cefnogi rheolwr Climate Cymru i sicrhau newid gwirioneddol dros yr hinsawdd, natur a chyfiawnder cymdeithasol yng Nghymru.

Mae’r rôl yn gofyn am sgiliau trefnu sylweddol a’r gallu i gyflawni agweddau gweinyddol Climate Cymru, gan gynnwys rheoli e-byst Climate Cymru.

Rhan greiddiol o’r rôl yw sicrhau bod Climate Cymru yn ddwyieithog (Cymraeg/Saesneg) yn ein holl gyfathrebu allanol yng Nghymru. Bydd y cynorthwyydd yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg ac yn helpu gyda chyfieithu’r holl allbwn dydd-i-ddydd.

Cyflogir gan: Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA)

Cyflog: £23,059 pro-rata

Telerau cyflogaeth: Cytundeb 12 mis yw hon. 4 ddiwrnod yr wythnos (29.6awr) – gyda’r opsiwn i weithio’n hyblyg ac o bell.

Y dyddiad cau: 12.00pm, 15 Mawrth 2023

Pecyn Swydd

Ffurfien Gais

Ffurfien Cyfle Cyfartal

Efallai hoffwch hwn hefyd

Gweld popeth

Galwad Cyfunol Cymru am Arweiniad Cryf am yr Hinsawdd

Rydyn ni’n recriwtio! Cydlynydd Gwirfoddolwyr

Gweld popeth

Diogelwch yr hyn rydych yn ei garu

Dywedwch wrth arweinwyr y byd i ddiogelu’r Cymru rydym yn ei charu rhag yr argyfyngau hinsawdd a natur. Anfonwch galon iâ enfawr i’r Senedd i ddangos iddyn nhw yn union pa mor bwysig yw hyn i chi.

Ychwanegu eich llais
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.