fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais

CYHOEDDI PENCAMPWYR CYNNES GAEAF YMA

12 Gorffennaf, 2023
Gan Bethan Sayed

11/07/23

Bydd cynrychiolwyr o ymgyrch Cymru Cynnes Gaeaf Yma yn gwobrwyo grŵp trawsbleidiol o Aelodau Seneddol ar ddiwrnod olaf eu tymor yn y Senedd cyn toriad yr haf, (Dydd Mercher y 12eg o Orffennaf, 12.30pm yng Nghaffi’r Senedd) am y gwaith  a gynhaliwyd ar lefel leol a Chenedlaethol yn ymwneud ag ymgyrch Cymru Gynnes Gaeaf Yma.

Gwnaed tlysau o bambŵ gan gwmni o Abertawe i’w cyflwyno i’r pedwar Aelod Seneddol a ddewiswyd gan arolwg o bartneriaid y rhwydwaith, yn seiliedig ar eu hymrwymiad i werthoedd ac amcanion yr ymgyrch.

Delyth Jewell AS Plaid Cymru, Jack Sargeant AS Llafur, Mark Isherwood AS Ceidwadol, a Jane Dodds AS Democratiaid Rhyddfrydol  fydd yn derbyn y gwobrau. Mae’r Aelodau wedi cyfrannu mewn gwahanol ffyrdd i’r ymgyrch, boed hynny drwy godi cwestiynau gyda Gweinidogion yn y Senedd, mynychu digwyddiadau mewn ardaloedd lleol sy’n cymeradwyo amcanion yr ymgyrch, megis rhyddhau Cymru o danwyddu ffosil, neu drwy eiriol dros elfennau o’r ymgyrch fel gwthio am fwy o fesurau effeithlonrwydd ynni yn ein cartrefi, neu gefnogaeth i aelwydydd bregus yn ystod argyfwng costau byw.

Dywedodd Bethan Sayed o Cynnes Gaeaf Yma Cymru:

‘Rydym yn gwybod bod gan Aelodau’r Senedd gymaint o flaenoriaethau gwahanol sy’n cystadlu â’i gilydd, a bod llawer o grwpiau’n cysylltu â nhw’n ddyddiol i godi pryderon, yn gofyn iddynt gyflawni tasgau a chwestiynau i Weinidogion. Teimlwn fod yn bwysig gwobrwyo’r AauS hynny sydd wedi cefnogi ein hymgyrch yn ddiwyd ac yn angerddol.

Mae pobl yn ddigon cyflym i farnu gwleidyddion, ac nid diolch iddynt, ond gyda’r gwobrau hyn, rydym am ddweud wrth ASau – diolch. Diolch i chi am eich gwaith caled yn codi materion yn ymwneud â sut y gallwn gefnogi teuluoedd ac unigolion drwy argyfyngau costau byw ac ynni, drwy ddod o hyd i’n hatebion ein hunain yma yng Nghymru ar gyfer mwy o effeithlonrwydd ynni yn ein cartrefi, a thwf ynni adnewyddadwy.

Rydym yn gwerthfawrogi bod ein partneriaid wedi pleidleisio i roi rhywbeth i bedwar Aelod Seneddol, ond hoffwn gydnabod bod ASau eraill wedi bod yn gefnogol hefyd, a diolchwn iddynt hwythau.”

Llun o wobrau Cynnes y Gaeaf Hwn

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a Bethan Sayed ar 07725144100

 

Efallai hoffwch hwn hefyd

Gweld popeth

Cydlynydd Cymunedol BAME Climate Cymru

Gweithredu yn yr hinsawdd ar draws cymru diweddariadau misol tachwedd 2023

Gweld popeth

Diogelwch yr hyn rydych yn ei garu

Dywedwch wrth arweinwyr y byd i ddiogelu’r Cymru rydym yn ei charu rhag yr argyfyngau hinsawdd a natur. Anfonwch galon iâ enfawr i’r Senedd i ddangos iddyn nhw yn union pa mor bwysig yw hyn i chi.

Ychwanegu eich llais
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.