Yn Lansio 01.01.2021

Yn Cyflwyno Cymru i Gynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig 2021

Mae Newid hinsawdd yn fygythiad gwirioneddol. Ond gyda’n gilydd gallwn orfodi arweinwyr y byd i weithredu’n bwrpasol.

Eleni, bydd y Cenhedloedd Unedig yn mynd i'r Alban ar gyfer y 26ain Gynhadledd Newid Hinsawdd o'r Partïon (COP26). Bydd 200 o wledydd a 30,000 o fynychwyr yn glanio yng Nglasgow i weithredu yn erbyn newid hinsawdd. Dyma gyfle gwerthfawr i chi, i ni, i Gymru gyfrannu o amgylch y bwrdd ble gwneir y penderfyniadau pwysig, gan fynnu bod angen gweithredu. Mae angen cymaint o leisiau â phosib arnom, o bob cwr o’r wlad, o bob cefndir, er mwyn i bawb gael eu clywed ac i fynnu bod y byd yn gweithredu gyda’i gilydd. Ymuna!

50,000

Yn Galw ar Leisiau Cymru

Yn galw ar leisiau Cymru. Po fwyaf o bobl fydd yn ymuno, po fwyaf amrywiol fyddwn ni a bydd ein heffaith yn llawer cryfach. Nid yn unig mae difrifoldeb yr argyfwng hinsawdd yn gofyn am weithredu byd eang cyfunol, ond hefyd ymrwymiad clir yn seiliedig ar dystiolaeth yn ogystal â newidiadau yn ein gwlad ein hunain yma yng Nghymru gan ein llywodraeth ni a Llywodraeth y DU.

Ychwanegwch eich llais

Sign up to receive emails from us and follow our journey to take Welsh voices to the UJ Climate Change Conference. We’ll only ever ask for your voice, not your money. You can unsubscribe at any time.

By signing you agree to our privacy policy, including to the transfer of your information to our marketing platform, Mailchimp. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices.

Diolch!

Hoffem ddiolch i chi am ychwanegu’ch llais i’n corawl sy’n mynnu bod angen gweithredu yn erbyn newid hinsawdd. Byddwn yn cyflwyno’r cyfan i’r COP26 – Cynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig – ym mis Tachwedd 2021, ynghyd â lleisiau eraill Cymru.

Gyda’n gilydd, byddwn yn mynnu bod y llywodraeth yn gweithredu’n wirioneddol yma yng Nghymru ac felly hefyd llywodraeth y DU. Eich bod chi, a gweddill ein gwlad, yn mynnu bod angen gweithredu yn erbyn newid hinsawdd.

O

Tîm Climate Cymru.

Ein partneriaid

We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.